Aktualności

Wymierne korzyści z wdrożenia Waste24

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Waste24 to system, którego wdrożenie przynosi wymierne korzyści. Naszym klientom możemy przedstawić je w liczbach ponieważ to one najlepiej działają na wyobraźnię.

Platforma SaaS stworzona przez nasz zespół w 2017 roku oddziałuje na szereg aspektów prowadzonej przez Państwa działalności, a każdy z nich można bez większego problemu zmierzyć. Wartości, które podamy odnoszą się zarówno do sprzedaży jak i kosztów działalności. Aby mieć odniesienie do konkretów warto rozpatrzeć przykład średniej wielkości firmy, która posiada w swojej flocie 4 pojazdy hakowe i 100 kontenerów na odpady. Zakupienie licencji w tym konkretnym podmiocie zaowocuje:

Wymierne korzyści z wdrożenia Waste24

  • Zwiększeniem sprzedaży o około 20 % – wymierne korzyści z wdrożenia Waste24 są widoczne przede wszystkim w sprzedaży. W firmach wywozowych zależy ona bowiem w dużej mierze od aktualnej dostępności kontenerów na odpady. Przy założeniu, że nasza hipotetyczna firma wykonuje 20 kursów dziennie to lepsze zarządzenie rotacjami zbiorników może przyczynić się do zwiększenia tego wolumenu o 4 dodatkowe zlecenia. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że średnio tyle właśnie kontenerów znajduje się w terenie po upływie okresu wynajmu.
  • Obniżenie czasu potrzebnego na wystawianie kart BDO o 83 % – każdy kurs samochodu wywożącego odpady musi być poprzedzony wystawieniem karty przekazania odpadu. W portalu BDO czynność ta trwa około 1 minuty. Waste24 posiada integrację z Bazą Danych Odpadowych i można za jego pomocą generować dokumenty środowiskowe w mniej niż 5 sekund. Pozwala to zaoszczędzić czas pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną czynność.
  • Skrócenie ścieżki postępowania z kontrahentami o 40% – normalny proces obsługi klienta firmy wywozowej składa się z takich kroków jak: przyjęcie zlecenia, realizacja, przygotowanie karty przekazania odpadu, rozliczenie potwierdzenia wywozu, wystawianie faktury VAT. Z Waste24 skraca tą ścieżkę do przyjęcia i przekazania zlecenia kierowcy gdyż pozostałe czynności odbywają się automatycznie.
  • Zmniejszenie ilości nieautoryzowanych kursów o 10 % – z uwagi na fakt, że Waste24 lokalizuje kontenery na mapach Google dyspozytor jest w stanie szybko stwierdzić, które ze zbiorników, kiedy i z czyjego polecenia trafiły w dane miejsce. Maleje w ten sposób ilość nieautoryzowanych kursów i pomyłek o minimum 10 %.

Wymierne korzyści z wdrożenia Waste24

 

Zobacz też:


Data wpisu: 2021-12-22 15:39