Mobilny harmonogram

Aplikacja  z harmonogramem wywozu „Moje Odpady”

Aplikacja „Moje Odpady” to jedno z pierwszych na rodzimym rynku rozwiązań do automatyzowania terminarza odbioru odpadów.

Z naszymi rozwiązaniami przybiera on postać mobilnej aplikacji, która jest przeznaczona dla użytkowników systemu Android i IOS.

Wśród licznych walorów aplikacji warto wymienić te, które bezpośrednio decydują o jej przydatności dla lokalnych samorządów oraz ich mieszkańców.

 

Możliwości aplikacji na Androida i IOS „Moje Odpady”

 

  • Czytelne przedstawienie harmonogramu wywozu

Aplikacja „Moje Odpady” pozwala przeglądać harmonogram wywozu śmieci i sprawdzać kiedy zostaną odebrane poszczególne nieczystości. Dzięki tej funkcjonalności można w każdej chwili i w dowolnym miejscu sprawdzić, kiedy obsługa komunalna zawita na daną nieruchomość. Zmniejsza to zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy w odpowiadanie na stale pojawiające się pytania o terminarz wywozu śmieci.

  • Przypomnienia typu „push”

Na wielu nieruchomościach pojemniki mają swoje miejsce, które jest oddalone od granicy danej posesji. W wielu Gminach naszego kraju kosze trzeba wystawić przed dom, gdyż inaczej nie zostaną opróżnione. Aby to zrobić skutecznie, warto uzyskać odpowiednie podpowiedzi. Aplikacja „Moje Odpady” posiada mechanizm automatycznych przypomnień, które można dowolnie personalizować. Z naszym produktem łatwiej jest pamiętać o obowiązkach i czynić je przyjemniejszymi.

  • Słownik odpadowy

W czasach gdy zagospodarowanie jednej tony odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zbliża się nieuchronnie do granicy 1000 PLN warto prowadzić odpowiednią segregację. Niestety wśród ogromu przedmiotów codziennego użytku, wiele budzi poważne zastrzeżenia co do tego, gdzie je wyrzucać. W prawidłowej selekcji śmieci może pomóc nasz słownik odpadowy, który stanowi integralną część aplikacji.

  • Zgłaszanie nieprawidłowości

Nawet gdy mieszkańcy dopełnią swojego obowiązku, który polega na wystawieniu pojemników przed posesję, może się okazać, że firma komunalna z jakiegoś powodu zawiedzie. W takiej sytuacji, każda osoba, która zainstaluje „Moje Odpady” uzyska możliwość wysłania swojego zażalenia pod zdefiniowany w aplikacji adres mailowy. Pozwoli to na szybszą reakcję ze strony Urzędu.

  • Giełda ogłoszeń

Z punktu widzenia ustawy o odpadach priorytetem w ochronie środowiska jest ponowne wykorzystanie tego co już jest niepotrzebne. Z aplikacją mobilnego harmonogramu staje się to o wiele prostsze, gdyż nasze oprogramowanie mobilne posiada giełdę ogłoszeń. Mieszkańcy danego terenu mogą więc wymieniać się dowolnymi przedmiotami i ograniczać w ten sposób strumień nieczystości kierowany na wysypiska.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na poświęconej aplikacji stronie: www.moje-odpady.pl

Zobacz też: