Aktualności

Oprogramowanie do obsługi PSZOK

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Co wyróżnia oprogramowanie do obsługi PSZOK?

Oprogramowanie do obsługi PSZOK to nasz nowy produkt, który rozwiązuje szereg problemów związanych z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nasze rozwiązanie dedykujemy Samorządom oraz podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie tego typu miejsc.

Oprogramowanie składa się z aplikacji działającej w przeglądarce Internetowej oraz oprogramowania mobilnego, które pozwala na sprawowanie pełnej kontroli nad wszelkimi procesami związanymi z przyjęciem i ewidencją odpadów. W ten sposób zwiększana jest kontrola nad nieczystościami, które są dostarczane przez mieszkańców.

Zapraszamy do sprawdzenia możliwości, które daje nasz system. Z punktu widzenia operatora systemu zaliczamy do nich przede wszystkim:

Jak działa oprogramowanie do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

 • Rejestrację użytkownikówoprogramowanie do obsługi PSZOK daje sposobność do rejestrowania użytkowników, którzy są objęci gminnym system zbiórki nieczystości. W praktyce oznacza to, że zarejestrowanym użytkownikiem może być ta osoba, która ma złożoną deklarację odpadową. W ten sposób system odbioru odpadów w PSZOK jest bardziej szczelny i ograniczona jest możliwość nieautoryzowanych przyjęć.
 • Szybką weryfikację mieszkańców – o tym czy dana osoba może dostarczać odpady do PSZOK decyduje administrator oprogramowania. Jeśli weryfikacja użytkownika przebiegnie pozytywnie system wygeneruje dla mieszkańca specjalny kod kreskowy, który stanie się jego cyfrową przepustką do wjazdu na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Cyfryzacja procesu przyjęć pozwala uniknąć omyłkowych przyjęć i sprawić, że Gmina nie będzie ponosić kosztów za odpady, które są dostarczane przez przedsiębiorstwa.
 • Dokładniejszą ewidencję odpadów – oprogramowanie do obsługi PSZOK pozwala prowadzić dokładniejszą ewidencję przyjęć nieczystości. W zamian za tradycyjne metody oferujemy możliwość prowadzenia rejestru przyjęć w trybie rzeczywistym i całkowicie online. Pozwala to w sposób prostszy prowadzić karty ewidencji odpadu i każdorazowo orientować się w ilości odpadów dowiezionych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Pracownicy PSZOK – u mogą też łatwiej kontrolować limity i sprawdzić czy dany mieszkaniec ich nie przekracza. Ma to zastosowanie np. w przypadku opon, których przyjęcia są w przeważającej części kraju reglamentowane.
 • Dokumentowanie przyjęć śmieci zdjęciami – wiele odpadów, które mogą trafić do PSZOK może nastręczać problemów. Nie zawsze śmieci te są możliwe do łatwego sklasyfikowania i dlatego mogą pojawić się problemy związane z ich utylizacją. Te ostatnie wiążą się zazwyczaj z koniecznością poniesienia większej opłaty za ich utylizację i zagospodarowanie. Doskonałym przykładem są w tym przypadku przede wszystkim leki oraz chemikalia. W uzasadnionych przypadkach warto wiedzieć kto dostarczył tego typu odpady i dodatkowo fakt ten udokumentować fotografią. W ten sposób przyjęcie nieczystości w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie pozostanie anonimowe i pozwoli na wyciągnięcie ewentualnych konsekwencji.

 

Oprogramowanie do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Oprogramowanie do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Co cechuje aplikację do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Mieszkańcy mogą natomiast za pośrednictwem rozszerzonej wersji aplikacji „Moje Odpady”, rozbudowanej o moduł PSZOK przede wszystkim:

 • Sprawdzić daty odbioru odpadów – rozszerzona wersja aplikacji „Moje Odpady” podobnie jak swój pierwowzór pozwala zorientować się w systemie zbiórki śmieci w danej Gminie. W sposób przejrzysty prezentują ona harmonogram wywozu, wysyła przypomnienia o konieczności udostępnienia pojemników i nadaje nowy wymiar komunikacji pomiędzy mieszkańcem a komórką odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu odbioru.
 • Zamawiać kontenery na odpady – nie wszystkie odpady mogą być dostarczone do PSZOK – u. Do śmieci, które są poza gminnym systemem zagospodarowania nieczystości zaliczyć możemy np. papy, której nie można dostarczyć do większości Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W jej fachowej utylizacji pomóc może nasze oprogramowanie do obsługi PSZOK, które pozwala na zamówienie usługi wywozowej z wybranego obszaru. Dzięki takiemu podejściu do tematu, osoby zamieszkujące dany teren są bardziej skłonne do wywozu odpadów zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 • Przechowywać cyfrowy paszport umożliwiający korzystanie z PSZOK – uoprogramowanie do obsługi PSZOK jest kompatybilne z rozszerzoną wersją aplikacji „Moje Odpady”. W osobnej zakładce przechowywany jest cyfrowy kod, które jest możliwy do odczytania przez pracownika PSZOK – u. Do jego otrzymania uprawnione są jedynie osoby, które ponoszą opłaty za wywóz śmieci.

Oprogramowanie dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych

Jeśli Państwa PSZOK – i nie funkcjonują w prawidłowy sposób, a jesteście Państwo gotowi na wprowadzanie innowacji to zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem. Z przygotowanym przez nas rozwiązaniem nie trzeba będzie ponosić wzmożonych wydatków na odbiór i utylizację śmieci, które nie powinny zasilić gminnego strumienia nieczystości. Warto zrobić to już teraz, aby nie dopuścić do eskalacji problemu, dbając jednocześnie o komfort swoich mieszkańców. Wszystkie dostępne statystyki przewidują bowiem, że śmieci będzie coraz więcej, co wymaga dobrze przygotowanych narzędzi uszczelniających system odbioru.

Oprogramowanie do obsługi PSZOK

Czy warto zainwestować w aplikację mobilną do obsługi PSZOK?

Uzupełnieniem oprogramowania do obsługi PSZOK jest aplikacja dla pracowników tego typu punktu i dedykowany moduł w naszym SaaS. Główną funkcjonalnością tego produktu jest ułatwienie przyjmowania śmieci przywożonych przez mieszkańców. W ten sposób nie tylko skraca się czas potrzebny na obsługę danej osoby, ale także prościej można zorientować się kto dostarczył nieczystości i czy posiada do tego celu odpowiednie uprawnienia.

Aplikacja PSZOK posiada prosty interfejs i szereg funkcjonalności, które chronią przed popełnianiem błędów w ewidencji odpadów. Jeśli więc Gminie zależy na tym, aby uszczelnić system gospodarowania odpadami w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów to nasze rozwiązanie doskonale się do tego nadaje.

Oprogramowanie mobilne do obsługi PSZOK zintegrowane jest z systemem Waste24.net, który działa w środowisku online. Oznacza to, że nie trzeba wyposażać miejsca prowadzenia działalności w skomplikowaną i drogą infrastrukturę, co powoduje znaczące obniżenie kosztów. Walory, które są efektem działania naszego oprogramowania dotyczą zarówno aplikacji mobilnej jak i modułu stworzonego w autorskim SaaS. Warto je zatem rozgraniczyć i wymienić najważniejsze. Przejdźmy zatem do omówienia poszczególnych składników dedykowanego ekosystemu:

 

Aplikacja do obsługi PSZOK

Aplikacja do obsługi PSZOK

Jakie wartości dodane posiada aplikacja mobilna do obsługi PSZOK?

Aplikacja mobilna do obsługi PSZOK posiada takie właściwości użytkowe jak:

 • Skanowanie kodów kreskowych lub wyszukiwanie mieszkańców z centralnej ewidencji – jeśli nie chcemy, aby mieszkańcy dostarczający odpady do PSZOK – u nie byli anionimowi to warto skorzystać z naszej aplikacji mobilnej, która działa zarówno pod kontrolą systemu Android jak i IOS. Aplikacja PSZOK pozwala skanować cyfrowe kody poszczególnych osób i przesyłać je do systemu SaaS. W alternatywie można skorzystać z ręcznej wyszukiwarki, która jest zintegrowana z bazą danych wszystkich mieszkańców. Oprogramowanie PSZOK pozwala na prowadzenie dowolnej ilości PSZOK – ów co jest szczególnie przydatne w terenach najbardziej zurbanizowanych.
 • Przyjmowanie odpadów – oprogramowanie do obsługi PSZOK daje sposobność do przyjmowania odpadów, które pochodzą z terenu danej Gminy. Po wyborze mieszkańca można przypisać mu poszczególne odpady, a także wpisać ich masę lub ilość. Taki stworzony rekord może być dodatkowo opatrzony zdjęciem. W ten sposób łatwiej jest osobom odpowiedzialnym za organizację odbiorów zamówić wywóz odpowiedniej frakcji nieczystości.
 • Wgląd w ewidencję dostarczonych odpadówaplikacja mobilna do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów posiada możliwość przejrzenia ewidencji odpadów. W ten sposób prościej można pilnować limitów obowiązujących w PSZOK – u. Dotyczy to takich odpadów jak np. papa czy opony.
 • Wysyłanie zgłoszeń do systemu Waste24.net – aplikacja mobilna PSZOK poprawia komunikację wewnątrz zespołu pracowników odpowiedzialnych za jego codziennie działanie. Zapełnione pojemniki lub kontenery na śmieci można w każdej chwili sfotografować, a następnie wysłać zdjęcie do naszego SaaS. Poprawia to płynność wywozu odpadów, a także powoduje że łatwiej można wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.

 

Oprogramowanie mobilne do obsługi PSZOK - u

Oprogramowanie mobilne do obsługi PSZOK – u

Co unikalnego w zakresie obsługi PSZOK posiada nasz moduł do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów?

Moduł PSZOK to cenne uzupełnienie systemu Waste24.net, którego przewagą jest praca z poziomu przeglądarki Internetowej oraz możliwość wykorzystania pozostałych modułów odpadowych, które stanowią cenne uzupełnienie ekosystemu tworzonego przez dany Samorząd. Oprogramowanie Webowe do obsługi PSZOK wyróżnia przede wszystkim:

 • Dodawanie mieszkańcówprzyjmowanie odpadów w PSZOK odbywa się na podstawie deklaracji złożonej w Urzędzie Miasta lub Gminy. Opłaty za wywóz śmieci obejmują możliwość skorzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w celu pozostawania w nim nieczystości W oprogramowaniu do obsługi PSZOK można dodać osoby, które mają taką możliwość, co pozwala uniknąć przyjmowania nieautoryzowanego strumienia śmieci. Dzięki temu koszt obsługi PSZOK jest mniejszy, co przekłada się na uzyskiwanie niższych cen w postępowaniach przetargowych.
 • Określanie odpadów, które mogą być dostarczane przez mieszkańców – PSZOK – i w całym kraju podlegają szeregom uwarunkowań lokalnych. Nie wszędzie zatem przyjmowane są te same śmieci i dlatego przyjęcia odpadów trzeba w odpowiedni sposób sparametryzować. W panelu Web można określić jakie odpady mogą przyjąć pracownicy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, a także ich jednostki miary.
 • Tworzenie zestawieńoprogramowanie do obsługi PSZOK eksportuje zebrane dane do arkusza MS Excel. Zestawienia z ilości przyjęć są bardzo użyteczne w kontekście tworzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kolejne postępowania przetargowe. Zebranie wszystkich danych w jednym to także okazja do eliminowania mogących wystąpić nieprawidłowości oraz nadużyć.
 • Tworzenie dokumentów środowiskowych – wywóz odpadów z PSZOK musi być odnotowany w BDO. Oprogramowanie do obsługi PSZOK płynnie współpracuje z modułami środowiskowymi, które są zintegrowane z Bazą Danych Odpadowych. Pracownicy administracyjni mogą w Waste24.net wystawiać Karty Przekazania Odpadów (KPO), a także Karty Przekazania Odpadów Komunalnych (KPOK). Nasz system zintegrowany jest również z Kartami Ewidencji Odpadów (KEO), a także z Kartami Ewidencji Odpadów Komunalnych (KEOK).

Zapraszamy do zamówienia licencji na oprogramowanie do obsługi PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) dla Twojej Gminy. Relatywnie niskie koszty wdrożenia systemu przyczynią się do znaczących oszczędności w budżecie Samorządu.

Często Zadawane Pytania (FAQ) o oprogramowanie do obsługi PSZOK

 • Na czym polega oprogramowanie Waste24 do obsługi PSZOK?
  Oprogramowanie Waste24 to nowy produkt zaprojektowany do rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Rozwiązanie to jest dedykowane dla samorządów i podmiotów odpowiedzialnych za działanie takich miejsc.
 • Jak działa oprogramowanie PSZOK Waste24?
  Oprogramowanie składa się z aplikacji działającej w przeglądarce internetowej oraz aplikacji mobilnej, która umożliwia pełną kontrolę nad procesem przyjęcia i rejestracji odpadów, zwiększając kontrolę nad odpadami dostarczanymi przez mieszkańców.
 • Co oferuje oprogramowanie Waste24 dla operatora?
  Oprogramowanie oferuje możliwość rejestracji użytkowników, szybką weryfikację mieszkańca, dokładniejszą ewidencję odpadów oraz dokumentację przyjęcia odpadów za pomocą zdjęć.
 • Jak rozszerzona wersja aplikacji „Moje Odpady” integruje się z PSZOK?
  Mieszkańcy mogą korzystać z rozszerzonej wersji aplikacji „Moje Odpady”, zintegrowanej z modułem PSZOK, do zarządzania datami odbioru odpadów i przechowywania cyfrowego dowodu osobistego do korzystania z PSZOK.
 • Jak aplikacja mobilna pomaga w obsłudze PSZOK?
  Aplikacja mobilna obsługuje skanowanie kodów kreskowych lub manualne wyszukiwanie w centralnym rejestrze, śledzenie przyjęcia odpadów, podgląd rejestru odpadów oraz możliwość wysyłania powiadomień do systemu Waste24net.
 • Czy warto zainwestować w aplikację do obsługi PSZOK?
  Jeżeli Gmina chce uszczelnić swój system zarządzania odpadami na Punkcie Selektywnej Zbiórki, nasze rozwiązanie jest idealne do tego zadania. Aplikacja obsługująca PSZOK jest zintegrowana z online systemem Waste24net, co czyni zarządzanie obiektem prostszym i bardziej ekonomicznym.
 • Jakie unikalne funkcje oferuje oprogramowanie pod kątem obsługi PSZOK?
  Moduł PSZOK to cenne uzupełnienie systemu Waste24net, oferując dodawanie mieszkańców, przyjęcie odpadów na podstawie deklaracji i zapobieganie nieautoryzowanym strumieniom odpadów, co przekłada się na niższe koszty operacyjne.

Aby uzyskać więcej informacji i odpowiedzi na konkretne potrzeby, prosimy o kontakt.

Zobacz też:

 


Data wpisu: 2024-01-04 17:05
Tagi: