Aktualności

Korzyści z zastosowania czujników zapełnienia pojemników

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Jakie są korzyści z zastosowania czujników zapełnienia pojemników?

Korzyści z zastosowania czujników zapełnienia pojemników to jeden z tematów, który budzi spore zainteresowanie wśród naszych klientów. Nie może być inaczej skoro jest to technologia, która nie jest w chwili obecnej wykorzystywana powszechnie. W naszym kraju śmieci odbierane są na ogół według harmonogramu. Taki stan rzeczy wymusza system zbiórki, który nakłada na firmy wywozowe obowiązek odwiedzania punktów gospodarowania odpadami, co określony odstęp czasu. Z reguły jest to 7, 14 lub 28 dni. Niezależnie od realiów, nawet i w takich okolicznościach można osiągnąć określone wartości dodane poprzez zastosowanie urządzeń przesyłających dane do Waste24.net. Do najważniejszych korzyści z zastosowania czujników zapełnienia pojemników zaliczamy:

Podstawowe zalety stosowania czujników zapełnienia pojemników

  • Możliwość monitorowania stanu napełnienia koszy na śmieci w trybie rzeczywistym – wiele spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i innych organizacji zrzeszających właścicieli nieruchomości posiada w swoich zasobach dużą liczbę posesji. Nie zawsze w zasięgu możliwości takich instytucji leży możliwość codziennego odwiedzania wszystkich miejsc, gdzie znajdują się użytkowane przez mieszkańców pergole śmietnikowe. Pracę związaną z objazdem nieruchomości mogą za nich wykonać czujniki zapełnienia pojemników, które w sposób ciągły wysyłają informację i informują o przeładowaniu koszy na nieczystości. W ten sposób maleją koszty związane z obsługą nieruchomości poprzez zmniejszenie zużycia paliwa i czasu pracy dozorców.
  • Dostosowanie harmonogramu odbioru do potrzeb – wywóz odpadów z posesji będących w gminnym systemie zbiórki musi być dostosowany do potrzeb. Tymczasem zwłaszcza w przypadku frakcji surowcowej pojawiają się problemy związane z optymalnym zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. W momencie, gdy w danym koszu na nieczystości brakuje miejsca, śmieci gromadzone są w jego sąsiedztwie lub nie tam, gdzie powinny. Analiza danych z czujników zapełnienia pojemników pozwala na wysnuwanie wniosków i doprowadzenie terminarza do perfekcji.
  • Dywersyfikację pojemników – montując czujniki zapełnienia pojemników w koszach na wszystkie frakcje odpadów można stwierdzić, które z nich zapełniają się najszybciej. W ten sposób łatwo dostosować ich ilość do faktycznych potrzeb użytkowników i poprawić wskaźniki związane z osiąganiem odpowiednich poziomów recyklingu. Korzysta na tym na nasze środowisko i kieszeń wszystkich uczestników systemu zbiórki.
Korzyści z zastosowania czujników zapełnienia pojemników

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-11-26 19:36