Inwentaryzator

Cataloguer App - waste24.net
 

Aplikacja mobilna „Inwentaryzator”

to nowoczesne narzędzie do prowadzenia spisu pojemników, kontenerów lub toalet. „Inwentaryzator” działa pod kontrolą systemu Android i korzysta z najnowocześniejszych zdobyczy techniki.

Z naszym oprogramowaniem mobilnym przeprowadzanie inwentaryzacji w terenie jest o wiele szybsze i dokładniejsze.

Efektem działania aplikacja jest wirtualna mapa zasobów, którą opcjonalnie można zaopatrzyć w zdjęcia.

Osoby, które pracują z naszym narzędziem doceniają je za precyzję i elastyczność.

W każdej chwili można bowiem zamienić aplikację w oprogramowanie, które służy np. do oceny jakości segregacji.

Główne zalety aplikacji do inwentaryzacji

 

 

Szybkość działania

aplikacja „Inwentaryzator” powstała na bazie doświadczeń specjalistów ds. logistyki. Występuje tutaj także ciągła konieczność zmagania się z upływającym czasem, reasumując inwentaryzację trzeba przeprowadzić szybko, gdyż zazwyczaj potrzebna jest do określonego celu. Nasze oprogramowanie przyspiesza działania pracowników terenowych i potrafi zamienić współrzędne geograficzne na adres nieruchomości oraz raportować postęp prac w czasie rzeczywistym.

Raportowanie

Finałem każdej inwentaryzacji jest obszerny raport, który zawiera dane na jej temat. Pozwoli on wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych działań i wprowadzi możliwość skorygowania nieprawidłowości. Waste24 posiada możliwość generowania zestawień z działań inwentaryzacyjnych. Dane można zapisać w formacie PDF lub wyeksportować je do programu MS Excel. Tak wykonana inwentaryzacja może posłużyć do przekazywania raportów Państwa klientom lub dalszej analityki.

Dostosowanie do aktualnych potrzeb klienta

aplikacja „Inwentaryzator” można zarządzać poprzez oprogramowanie Waste24. Stanowi ona jego integralna część i może zostać użyta według wcześniej określonego schematu. Pracownik , który inicjuje jej początek może określić czy ma ona bazować na posiadanym asortymencie, czy można go wprowadzać samodzielnie. Tego typu rozwiązanie daje możliwość elastyczniejszego spojrzenia na kwestie związane z metodyka samego procesu.

Czytelne komunikaty i prostota obsługi

z aplikacją „Inwentaryzator” poradzą sobie nawet mniej wprawieni użytkownicy. Kwestia nauki jej obsługi nie zajmuje więcej niż 5 minut, a przejście ścieżki od odwiedzenia danego punktu do zapisania informacji o nim trwa około 20 sekund. Dzięki temu prace terenowe są o wiele krótsze i nie trzeba w nie angażować wielu pracowników.

Zobacz też: