Integracja BDO

Automatyzacja pracy w BDO

Integracja BDO to jedna z głownych zalet systemu Waste24.net.

Baza Danych Odpadowych znana także jako BDO powstała w celu eliminowania nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas gospodarowania odpadami. I choć nie sposób zanegować zasadności tego rozwiązania to oznacza ono kolejne obowiązki, które muszę stać się udziałem nie tylko firm komunalnych, ale i wytwórców odpadu.

Na szczęście istnieją rozwiązania, które automatyzują pracę w systemie BDO i sprawiają, że praca z portalem jest o wiele przyjemniejsza i zajmuje mniej czasu. Niewątpliwie panaceum na największe bolączki związane z BDO może być Waste24.

Nasz system jest zintegrowany z Bazą Danych Odpadowych poprzez API.

Integracja z bazą danych odpadowych - waste24.net

Integracja BDO przy wykorzystaniu Waste24

Integracja BDO – przygotowywanie kart przekazania odpadów (KPO) i kart przekazania odpadów komunalnych (KPOK), moduł ewidencji odpadów (KEO i KEOK)

Każdy kurs śmieciarki, hakowca lub tzw. bramowca musi być poprzedzony przygotowaniem stosownego dokumentu. Z Waste24 przygotowanie kart przekazania odpadu jest o wiele prostsze, gdyż oprogramowanie zapamiętuje wcześniej wprowadzone dane i miejsca przeznaczenia odpadów. Wszelkie karty przekazania odpadów są widoczne na liście dyspozycji lub w aplikacji „Kierowca” i można je pobrać bez konieczności logowania się do BDO.

  • Tworzenie schematów do wystawiania kart przekazania odpadów

Waste24 posiada moduł „trasówek”, który można wykorzystać do przygotowywania kart przekazania odpadów na dany dzień. Jeśli więc Państwa pojazdy w wybranym dniu tygodnia odbierają np. tworzywa sztuczne i odpady zmieszane to można dany schemat zapisać jako np. „środa” i powielać go „z tygodnia na tydzień”. Aby tego dokonać wystarczy jedynie zmienić datę i sprawdzić numer rejestracyjny samochodu. W ten sposób przygotowaniu kilkunastu lub kilkudziesięciu dokumentów zajmuje kilka sekund.

  • Pomoc w sprawozdawczości

Baza Danych Odpadowych nie posiada możliwości eksportowania danych, które aktualnie interesują osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość. Jeśli więc zachodzi potrzeba ich przygotowania to pojawia się problem żmudnego sprawdzania każdego rekordu. Przy użyciu Waste24 można pobrać dane bez konieczności zapisywania ich na kartce papieru. Oprogramowanie wyeksportuje wszelkie niezbędne informacje do arkusza kalkulacyjnego, gdzie z łatwością będzie je można przetworzyć.

  • Wystawianie kart przekazania odpadów w imieniu klienta

Wielu przedsiębiorców odpadowych ma problemy polegające na tym, że ich klienci popełniają szereg błędów przy sporządzaniu dokumentacji środowiskowej. W ten sposób proces ich obsługi ulega znacznemu wydłużeniu, a sam proces przyjmowania lub przekazania odpadów ulega dezorganizacji. Z Waste24 można przejąć na siebie obowiązek wystawiania kart przekazania odpadów i wystawiać potrzebne dokumenty na koncie kontrahenta i bez jego udziału. Podnosi to niewątpliwie wartość dodaną całej usługi.

Zobacz też: