Aktualności

Lokalizacja kontenerów – czujniki lokalizacji

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Na czym polega lokalizacja kontenerów?

Lokalizacja kontenerów to zagadnienie, które spędza sen z powiek wielu właścicielom firm komunalnych. Taki stan rzeczy nie jest przypadkowy skoro jeden kontener potrafi kosztować nawet 30 000 złotych.

Brak wiedzy na temat ich lokalizacji może być więc brzemienny w skutkach. Po pierwsze ograniczana jest w ten sposób wydajność przedsiębiorstwa, a po drugie ich utrata powoduje spore straty. Chcąc ograniczyć wyżej wymienione nieprawidłowości Waste24 Sp. z o.o. wprowadza do swojej oferty czujniki GPS do lokalizowania kontenerów. Sprzęt monitorujący został wyprodukowany przez naszego partnera biznesowego, a aktualne dane na temat widoczności zbiorników widoczne są w systemie Webowymi. Do największych korzyści z prezentowanego rozwiązania zaliczyć możemy:

Korzyści ze znajomości lokalizacji kontenerów

  • Stale aktualne dane temat lokalizacji kontenerówlokalizacja kontenerów, aby była skuteczna musi cechować się wysokim wskaźnikiem miarodajności. Dlatego też nasze urządzenia znajdują się w obudowie, która jest odporna na warunki atmosferyczne i zabezpieczona tzw. „klatką”. Oprócz funkcji ochronnych klatka wytrzymuje nacisk rzędu 30 ton i nawet w przypadku silnego uderzenia zabezpiecza płynne przesyłanie koordynat. Zakres pracy urządzeń to od – 20 stopni Celsjusza do + 60 stopni Celsjusza. Bateria w czujnikach wytrzymuje przez okres około 18 miesięcy.
  • Informowanie o zmianie położenia kontenerówczujniki lokalizacji kontenerów posiadają wbudowany akcelerometr. W przypadku przesunięcia zbiornika wzbudza on urządzenie, które przesyła dane o nowym położeniu kontenera do systemu Waste24.net. W ten sposób eliminowane jest ryzyko kradzieży kontenerów oraz ich nieautoryzowanego użycia. Współrzędne geograficzne przedstawiane są na mapach Google.
  • Zabezpieczenie antykradzieżowelokalizacja kontenerów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii to także znakomity sposób na zabezpieczenie zbiorników przed kradzieżą i zagubieniem. Ich niewielkie rozmiary powodują, że z łatwością można je przymocować do zbiornika i skorzystać z nich w razie potrzeby.
  • Pełna integracja z systemem SaaS – z systemu Waste24.net korzysta coraz większa liczba przedsiębiorców komunalnych. W odpowiedzi na ich potrzeby czujniki lokalizacji kontenerów zintegrowane zostały z naszym oprogramowaniem. Do walorów dodatnich takiego połączenia możemy zaliczyć jeszcze płynniejsze zarządzanie zasobami i możliwość wykonywania większej ilości usług. Wyżej wymienione składniki mają niebagatelny wpływ na redukcję kosztów i poprawę rentowności.
Czujniki lokalizacji kontenerów - waste24.net

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-11-24 17:56