Aktualności

Wdrożenie Waste24.net w Starogardzie Gdańskim

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Wdrożenie systemu SaaS Waste24.net z czujnikami zapełnienia pojemników

Na przełomie kwietnia i maja 2023 mieliśmy przyjemność wdrożyć nasz system Waste24.net wraz z czujnikami zapełnienia pojemników w półpodziemnych pojemnikach na odpady zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego.

Nasze prace przebiegły pomyślnie i wierzymy, że już wkrótce będziemy mogli poinformować o kolejnych klientach, którzy zdecydują się na zoptymalizowanie procesów związanych z odbiorem śmieci. Odczyt danych z sensorów w trybie rzeczywistym, monitorowanie zdarzeń krytycznych, a także możliwość tworzenia z nich statystyk to tylko niektóre z aspektów w których pomaga nasze rozwiązanie. W szerszym ujęciu nasz SaaS pomoże przede wszystkim w takich kwestiach jak:

Jakie wartości dodane powstają w wyniku naszego wdrożenia?

  • Rejestracja zdarzeń związanych z odbiorem odpadówczujniki zapełnienia pojemników zintegrowane są z blockchainem Skey Network. W rozproszonej bazie danych zapisywane są wszystkie informacje związane z przepełnieniami zbiorników na odpady, a także z ich opróżnianiem. Pozwala to na śledzenie prac wywozowych i wyciąganie wniosków w przypadku niedostosowania częstotliwości odbioru do faktycznych potrzeb odbiorców.
  • Modyfikacja harmonogramu wywozu – w obecnym systemie gospodarowania nieczystościami działania firm wywozowych oparte są o opracowany wcześniej harmonogram wywozu. Dokument ten jest konsekwencją zapisów zawartych w SIWZ danego postępowania przetargowego. Dzięki czujnikom zapełnienia pojemników można wyciągnąć wnioski, które pozwolą dostosować terminarz do powstającego strumienia nieczystości. W ten sposób można generować oszczędności i uczynić system odbioru odpadów korzystniejszym dla finalnych odbiorców.
  • Utrzymanie większego porządku – śledzenie poziomu zapełnienia pojemników pozwala na niedopuszczanie do sytuacji, w której odpady gromadzone są poza pojemnikami. W ten sposób można uniknąć bałaganu i w porę zareagować na mogące się pojawić trudności. Jest to szczególnie przydatne w okresach świątecznych charakteryzujących się powstawaniem dużych ilości śmieci.

Czujniki zapełnienia pojemników zamontowane w Starogardzie Gdańskim połączone z naszym SaaS to także szansa na zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez pojazdy odbierające nieczystości. Dlatego też nie bez powodu umieściliśmy je w miejscach najbardziej oddalonych od wysypiska śmieci. Tym samym będą one miały duży wpływ na poprawę jakości powietrza w okolicy, a także zmniejszą zakorkowanie osiedlowych uliczek, które w godzinach szczytu bywają mocno zatłoczone.

Zobacz też:

Wdrożenie w Starogardzie Gdańskim

Data wpisu: 2023-05-12 07:30