Aktualności

Monitoring zapełnienia pojemników

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Czym jest monitoring zapełnienia pojemników?

Monitoring zapełnienia pojemników to rozwiązanie, które daje nowe możliwości w zakresie gospodarowania odpadami.

Za pośrednictwem systemu Waste24.net oraz autorskich czujników sensorycznych można monitorować nie tylko, aktualną ilość śmieci zgromadzonych w koszach na nieczystości, ale także inne parametry. Rozwiązanie, które chcemy przedstawić to przyszłość, która pozwoli osobom zarządzającym systemem zbiórki odkryć nowe możliwości.

Co daje zastosowanie monitoringu stanu zawartości pojemników?

Ratio Waste, który został stworzony wspólnie z kadrą inżynierską THRsystem daje sposobność do:

  • Lepszego planowania tras odbioru odpadówmonitoring zapełnienia pojemników ma sens wówczas, gdy dane które spływają do systemu są wykorzystywane do optymalnego planowania tras. Przy obecnych kosztach pracy oraz paliwa ma to niebagatelne rozwiązanie dla kosztów całego przedsięwzięcia. Dobrym przykładem, który warto przytoczyć w tym przypadku jest przykład koszy ulicznych lub tzw. „dzwonów” do selektywnej zbiórki odpadów. Wiedza o stopniu ich zapełnienia pozwala wysyłać brygady tylko tam, gdzie faktycznie występuje potrzeba opróżnienia pojemników.
  • Zwiększania wolumenu selektywnej zbiórki odpadówmonitoring zapełnienia pojemników sprzyja również obniżeniu wydatków ponoszonych w związku z wywozem śmieci. Model ten zakłada, że wywóz selektów, czyli np. plastiku lub papieru jest tańszy od odbioru śmieci zmieszanych. Czujniki sensoryczne zapewniają w tym przypadku przestrzeń do gromadzenia śmieci tworząc automatyczne dyspozycje na odebranie przepełnionych koszy i zapewniając tym samym możliwość zwiększania poziomów recyklingu.
  • Monitorowania podstawowych parametrów odpadów – rozwiązanie, które zostało wypracowane w toku naszych działań składa się nie tylko z czujników, które wysyłają dane o stopniu zapełnienia śmietników. Sensory podłączane do pojemników na odpady potrafią dodatkowo mierzyć wilgotność i temperaturę ładunku. Tego typu informacje można wykorzystywać w celu uniknięcia ryzyka zapłonu i konsekwencji, który są z nim związane.
  • Automatyzacji wywozu odpadów – kwestia zastosowania monitoringu zapełnienia pojemników jest na chwilę obecną otwarta. Dużą rolę w całym ekosystemie odgrywa podmiot, który odbiera odpady zgromadzone w koszach na śmieci. Po odpowiednim dopracowaniu zasad kooperacji można doprowadzić do sytuacji, gdzie bez udziału osoby odpowiedzialnej za zgłaszania konieczności odbioru nieczystości cały proces odbywać się będzie automatycznie.
Monitoring zapełnienia pojemnników

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-07-05 20:45