Aktualności

Integracja z czujnikami zapełnienia

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

W kontekście coraz to wyższych kosztów zakupu paliwa, warto optymalizować transport odpadów. Takie działania są nie tylko ekonomiczne, ale i przynoszą określone korzyści środowisku.

Przez mniejszą ilość podjazdów pod kontenery lub pojemniki, które nie są w całości zapełnione zyskuje nie tylko nasza kieszeń, ale i środowisko naturalne. Mniejsza ilość CO2 wydzielana przez pojazdy komunalne zmniejsza znacząco ślad węglowy organizacji. Na całym procesie zyskują także klienci, dla których odbiór śmieci staje się bardziej efektywny. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które zostały wymienione na wstępie postanowiliśmy Waste24.net zintegrować z czujnikami zapełnienia. Projekt realizowany wspólnie z THR Systems nazwaliśmy: Ratio Waste.  Efekty, które uzyskamy tą drogą są nie do przecenienia. Oprócz niższych kosztów, zaliczyć do nich możemy także:

Czujniki zapełnienia są dostępne w Waste24.net

  • Płynniejszą obsługę klienta – o śmieciach każdy z nas przypomina sobie dopiero w momencie, gdy nie ma gdzie ich wyrzucić. Niestety wśród firm, tego typu działanie może wnieść sporo szkody i sprawić, że zakłócony zostanie proces produkcyjny. Użycie czujników zapełnienia niweluje ten problem, gdyż sprawia, że odbiorca odpadów jest na bieżąco informowany o przestrzeni załadunkowej, którą ma do wykorzystania jego klient. Waste24.net w połączeniu z wymienioną technologią stanowi kompletne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy muszą zadbać o odpowiednią ilość miejsca na odpady, które powstały w ich firmach.
  • Lepszą segregację odpadów – realia naszego kraju obligują do zbierania śmieci z podziałem na 5 frakcji. Bardzo często jednak ilość nieczystości, które są zebrane selektywnie jest o wiele większa od objętości pojemników na odpady. W takiej sytuacji dobrze jest wykorzystać czujniki zapełnienia, które wyślą sygnał o potrzebie odbioru śmieci do przedsiębiorstwa komunalnego. Zniknie w ten sposób problem wyrzucania nieczystości takich jak plastik lub makulatura do śmietników na nieczystości niesegregowane.
  • Dokumentowanie wywozówczujniki zapełnienia mają jeszcze jedną funkcjonalność, która wynika bezpośrednio z połączenia ich z w Waste24.net. Dane, które z nich spływają można bowiem wykorzystać do aranżowania wywozów, które są faktycznie zasadne. Znika w ten sposób problem wnoszenia opłat za wywozy, które można przesunąć w czasie i zasilić optymalnym strumieniem odpadów.
Czujniki zapełnienia kontenerów - waste24.net

Zobacz też:

 


Data wpisu: 2022-03-15 13:27