Aktualności

Czujniki zapełnienia pojemników

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Jak działają czujniki zapełnienia pojemników?

Czujniki zapełnienia pojemników, które powstały w ramach projektu Ratio Waste to bardzo dobre rozwiązanie w zakresie usprawniania gospodarki odpadami.

Dzięki płynnemu przesyłowi danych do systemu Waste24.net pozwalają one płynniej zarządzać wywozem śmieci. Zastosowanie tego typu technologii pozwala osiągnąć konkretne efekty. Są one mierzalne nie tylko pod kątem ekonomicznym, ale i środowiskowym. W dobie zwiększonego nacisku na politykę ESG i rosnących kosztów odbioru nieczystości ich wdrożenie daje duże szanse na uzyskanie takich efektów jak:

Co daje zastosowanie czujników napełnienia pojemników?

  • Obniżenie kosztów odbioru odpadówczujniki sensoryczne pozwalają monitorować stan ich napełnienia oraz informować o potencjalnym przepełnieniu. Dzięki temu wywóz odpadów jest pod stałą kontrolą i może następować tylko wtedy, gdy wymaga tego sytuacja. Technologia, która została przez nas opracowana doskonale zdaje egzamin w firmach posiadających wiele oddziałów. W skali makro zmniejszenie kosztów wywozu może być liczone w dziesiątkach tysięcy złotych (Przykład: zmniejszenie ilości odbiorów o 1 wywóz dla odpadów niesegregowanych daje około 150 PLN oszczędności. Jeśli firma ma 10 lokalizacji w skali miesiąca oszczędzamy 1500 PLN, a rocznie 18 000 PLN).
  • Zwiększenie poziomu segregacji odpadów – dużą przeszkodą przy selektywnej zbiórce śmieci jest brak wolnej przestrzeni załadunkowej w pojemnikach na odpady. Stan ten może być wywołany okresowymi lub stale powtarzającymi się przepełnieniami. Czujniki zapełnienia pojemników nie dopuszczają do takiej sytuacji, zgłaszając potrzebę odbioru śmieci do systemu Waste24.net. Dzięki temu organizacja osiąga efekt ekologiczny i ekonomiczny. Wynika to z faktu, że odbiór surowców wtórnych jest tańszy od odbioru frakcji niesegregowanej.
  • Większy porządek wokół pojemników – z obserwacji, które prowadzimy na terenie całego kraju, wynika, że mało osób, zgniata odpady opakowaniowe w celu zaoszczędzenia miejsca w pojemniku. Śmieci wyrzucane są w pośpiechu, co nie sprzyja utrzymaniu odpowiedniego porządku. W konsekwencji takiego zachowania tworzy się bałagan, na który lepiej zareagować z wyprzedzeniem. Waste24.net pozwala określić limity zapełnienia zbiorników na odpady im nie dopuścić do wystąpienia zdarzeń krytycznych. Osoba obsługująca system ma tym samym stale bieżącą informację, gdzie należy wywieźć odpady i jak pilna jest potrzeba zareagowania na powstały problem.

Czujniki zapełnienia mogą być montowane zarówno w metalowych kontenerach jak i pojemnikach na odpady, które są wykonane z tworzywa sztucznego. Cechuje je duża trwałość oraz możliwość pomiaru dodatkowych parametrów takich jak: temperatura wewnątrz kosza (w celu ochrony przed samozapłonem), czy wilgotność.

Zapraszamy do przetestowania naszych czujników sensorycznych, które są w pełni kompatybilne z systemem Waste24.net.   

Czujniki zapełnienia pojemników

Zobacz też:

 


Data wpisu: 2022-05-26 13:20