Aktualności

Sprawdzanie zapełnienia pojemników online

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Na czym polega sprawdzanie zapełnienia pojemników online?

Sprawdzanie zapełnienia pojemników online to jedna z możliwości jaką daje połączenia oprogramowania Waste24.net z czujnikami sensorycznymi.

Dzięki tego typu rozwiązaniu istnieje sposobność do kontrolowania bieżącego stanu wypełnienia koszy na śmieci oraz temperatury i wilgotności ładunku. Dane z poszczególnych zbiorników aktualizowane są w czasie rzeczywistym i mogą posłużyć do usprawniania poszczególnych procesów logistycznych. Stosowane przez nas czujniki można zamontować w każdego rodzaju pojemniku. Monitoringiem zapełnienia mogą więc być objęte: przydomowe śmietniki spełniające normę PN:EN 840-1, dzwony do selektywnej zbiórki nieczystości oraz metalowe kontenery, które są stosowane do gromadzenia odpadów produkcyjnych. Do korzyści, które płyną z monitoringu zaliczyć możemy:

Jakie korzyści płyną z monitorowania zapełnienia pojemników online?

  • Oszczędność paliwa – sprawdzanie zapełnienia pojemników online pozwala ograniczyć ilość zużytego paliwa. Jest to szczególnie widoczne w zbiornikach, które są przeznaczone do użytku publicznego. Kosze uliczne, kontenery na zużytą odzież czy śmietniki do surowców wtórnych zapełniają się nierównomiernie, co oznacza, że o stopniu ich zajętości decyduje choćby pogoda. Objęcie nadzorem poszczególnych zbiorników powoduje, że można ograniczyć ilość wyjazdów do miejsc, gdzie nie powstały przepełnienia.
  • Zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów – jedną z głównych przyczyn niskiego poziomu selektywnej zbiórki odpadów jest brak odpowiednich warunków do zbierania poszczególnych surowców. Szczególnie widoczne jest to w przedsiębiorstwach, które zatrudniają dużą liczbę pracowników. W przypadku wystąpienia przepełnień w pojemnikach do selektów, strumień śmieci zostaje nieposegregowany i trafia do koszy na nieczystości zmieszane. Czujniki zapełnienia potrafią wyeliminować ten proceder i w porę zawiadomić o konieczności opróżnienia koszy.
  • Płynniejszy wywóz śmieci – w przedsiębiorstwach, które zajmują się produkcją jedną z kluczowych kwestii jest wywóz odpadów. Im jest on płynniejszy, tym cały proces przebiega mniej konfliktowo. Dzięki sprawdzaniu zapełnienia pojemników online, śmieci mogą być wywożone płynniej, co ma niebagatelne znaczenie dla zachowania porządku i odpowiedniej przestrzeni magazynowej. Waste24.net posiada możliwość przetwarzania danych o powstających odpadach i wysyłania alertów do wcześniej zdefiniowanych użytkowników. Dane o nagromadzonych nieczystościach są więc ciągle aktualne i dają sposobność do szybkiego eliminowania nieprawidłowości.
Sprawdzenie zapełnienia pojemników online

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-07-11 09:57