Aktualności

Obsługa wynajmów u podwykonawców

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Jakie możliwości posiada obsługa wynajmów w systemie Waste24?

Branża związana z wywozem odpadów, wynajmem toalet i ogrodzeń jest w dużej mierze rozdrobniona. Bardzo często zachodzi zatem potrzeba jej skonsolidowania.

Proces ten jest szczególnie widoczny w zapytaniach ofertowych, które otrzymują tego typu podmioty. Przy obecnych cenach paliwa, kosztach pracy oraz innych czynnikach wpływających na wynik finansowy, pojawia się konieczność skorzystania z usług podwykonawców. Przymus ten wynika przede wszystkim z chęci obsłużenia klientów i jest szczególnie widoczny przy okazji większych zleceń. Zabezpieczenie komunalne przedsiębiorstw drogowych lub takich, które prowadzą kilka inwestycji w tym samym czasie, sprawia, że warto sięgnąć po posiłki. Możliwość tą wspiera nasze oprogramowanie. Obsługa wynajmów za pośrednictwem innych podmiotów to kolejna wartość użytkowa, którą posiada Waste24.net. W ostatnich tygodniach przygotowaliśmy rozwiązanie, które pozwala na:

Jak prosto obsługiwać wynajmy w naszym SaaS?

  • Podział kontrahentów na klientów i dostawcówobsługa wynajmów za pomocą podwykonawców rozpoczyna się od dodania ich do bazy, którą sami tworzymy w Waste24.net. W chwili obecnej możliwe jest czytelne rozgraniczenie poszczególnych typów przedsiębiorstw i zakwalifikowanie ich do bazy klientów lub dostawców. Omawiana sposobność sprawia, że w systemie panuje większy porządek, który sprzyja wyciąganiu odpowiednich wniosków i klarownemu przygotowywania dyspozycji. Podobnie jak w przypadku bezpośrednich odbiorców nasz SaaS weryfikuje od razu, czy dana firma posiada wpis do Bazy Danych Odpadowych.
  • Przyporządkowywanie zleceń do podwykonawcówobsługa wynajmów kontenerów, toalet lub ogrodzeń pozwala już na etapie tworzenia zleceń przypisać je podmiotowi trzeciemu. Dzięki tej cesze można do minimum uprościć rozliczenia z dostawcami, a w razie potrzeby sprawdzić, z jakich zadań muszą się oni wywiązać. Nie trzeba zatem tworzyć ręcznych notatek ani nowych baz danych w takich programach jak MS Excel czy MS Access. Użytkownicy Waste24.net posiadają wszystkie informacje w jednym miejscu.
  • Raportowanie – efektem używania Waste24.net do obsługi wynajmów powinno być zapanowanie nad strumieniem danych, który może być dowolnie duży. Z problemem tych zmagają się sezonowo firmy z branży rozrywkowej, które działają bazujących na podmiotach trzecich. Przy wykorzystaniu naszego systemu od razu wiadomo, komu zlecone zostało np. podstawienie kabin WC i kiedy należy je zwieźć na bazę. Oprogramowanie do obsługi wynajmów pozwala na tworzenie raportów i ich eksport do pliku PDF lub arkusza kalkulacyjnego.
Obsługa wynajmów u podwykonawców

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-05-22 19:03
Tagi: