Aktualności

Moduł do obsługi BDO

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Jak działa moduł do obsługi BDO?

Moduł do obsługi BDO jest jedną z funkcjonalności oprogramowania Waste.net. Dzięki jego wykorzystaniu zmniejszeniu ulegają nakłady czasowe potrzebne na obsługę Bazy Danych Odpadowych.

Zautomatyzowanie procesów związanych z edycją, dodawaniem dokumentów i tworzeniem zestawień poprawiają komfort użytkownika i mają pozytywny wpływ na rzetelność sprawozdań. Waste24.net pozwala pracować z systemem BDO bez potrzeby logowania się do niego, a także pobierania wszystkich potrzebnych danych. Rozwiązanie, które chcemy Państwu polecić doskonale zdaje egzamin nie tylko w firmach komunalnych, ale także u wszystkich klientów, którzy mają do czynienia z dużą liczbą dokumentów środowiskowych. Moduł do obsługi BDO daje takie możliwości jak:

Na co pozwala oprogramowanie do pracy z Bazą Danych Odpadowych?

  • Hurtowe wystawianie kart przekazania odpadówWaste.net może pełnić rolę oprogramowania do obsługi BDO. Za jego pośrednictwem można wystawiać nieograniczoną liczbę kart przekazania odpadów z wcześniej przygotowanych schematów. Cecha ta sprawdza się w przedsiębiorstwach, które muszą cyklicznie wystawiać dokumenty wywozowe dla tych samych podmiotów i nie chcą tracić na tą czynność długich godzin.
  • Masowe potwierdzanie transportówoprogramowanie do obsługi BDO wspiera firmy transportujące odpady w potwierdzaniu kart przekazania. Przy użyciu Waste.net nie trzeba „przeklikywać” pojedynczych kart, co w dużej mierze ułatwia pracę z systemem. Zyskują na tym osoby, dla których transport nieczystości nie jest jedynym rodzajem prowadzonej działalności.
  • Eksport danych do MS Excel – do sprawozdawczości środowiskowej zobligowane są między innymi firmy, które generują odpady, wprowadzają na rynek produkty opakowaniowe lub zajmują się utylizacją nieczystości. Każda z tych sfer działalności wiąże się konieczności zapanowania nad ogromnym strumieniem danych. Moduł do obsługi BDO pomaga w tym w sposób znaczący. Dane z kart przekazania odpadów oraz kart przekazania odpadów komunalnych można wstępnie przefiltrować i wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego.
  • Pobieranie kart z przypisywaniem ich do odpowiednich pracownikówoprogramowanie do obsługi BDO umożliwia przesyłanie wcześniej utworzonych kart do aplikacji „Kierowca”. Z jej poziomu pracownicy wyruszający w trasę z ładunkiem mogą edytować takie informacje jak masa nieczystości bądź ich kod. Przez tego typu cechę maleje konieczność korygowania odrzuconych kart przekazania odpadów.
Oprogramowanie do obsługi BDO

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-08-09 14:19