Aktualności

Oprogramowanie do obsługi BDO

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Jak działa oprogramowanie do obsługi BDO?

Oprogramowanie do obsługi BDO jest niezbędne we wszystkich firmach, które mają do czynienia z dużą liczbą dokumentów środowiskowych. Piętrzące się karty przekazania odpadu (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) są bowiem prawdziwą zmorą osób, które muszą przeprowadzić na nich potrzebne działania.

Wykonanie jakiejkolwiek operacji potrafi trwać w nieskończoność i powodować narastanie zaległości. Na szczęście Waste24.net potrafi zaradzić wszelkim frustracjom z którymi muszą zmierzyć się użytkownicy systemu. Wykorzystanie naszego rozwiązania znacząco zmniejsza liczbę godzin potrzebną na przeprowadzenie zaplanowanych czynności. Z nami obsługa BDO jest znacząco szybsza, gdyż możliwe staje się:

Jakie właściwości ma system do obsługi BDO?

  • Masowa obróbka dokumentów środowiskowychoprogramowanie do obsługi BDO wyposażone zostało w interfejs, który daje sposobność do hurtowej edycji kart przekazania odpadu i kart przekazania odpadów komunalnych. Wycofanie poszczególnych dokumentów może odbywać się masowo po podaniu wspólnego powodu takiej operacji. To samo tyczy się potwierdzania transportów oraz innych działań, które ze względu na ich specyfikę są nużące.
  • Eksport danych do Excela – jedną z większych bolączek Bazy Danych Odpadowych są ograniczenia związane z uzyskaniem potrzebnych danych. Aby nie robić podglądu każdej karty z osobna wystarczy zaznaczyć ich zakres, określić daty oraz kod odpadu a następnie wyeksportować wszystkie informacje do arkusza MS Excel. Tego typu ułatwienie sprawia, że praca staje się szybsza, a sprawozdawczość bardziej rzetelna. Funkcjonalność systemu do obsługi BDO wpływa pozytywnie na możliwość przygotowywania kalkulacji do przetargów i wycen dla klienta komercyjnego.
  • Pobieranie kart z systemu BDOokreślone prawem przepisy obligują przewoźników do wystawiania kart przekazania odpadu i kart przekazania odpadów komunalnych podczas każdego transportu odpadów. Nasz moduł ułatwią to zadanie, gdyż pozwala przygotować niezbędne dokumenty bez konieczności logowania się do Bazy Danych Odpadowych. Tak wystawione papiery można od razu pobrać na dysk twardy komputera lub przesłać do aplikacji „Kierowca”.
  • Edycja kart przekazania odpadu i kart przekazania odpadów komunalnych – dane umieszczane w BDO powinny być rzetelne. Niestety nie zawsze na etapie wystawiania dokumentów środowiskowych udaje się podać nr rejestracyjny pojazdu przewożącego śmieci lub godzinę odbioru. Z poziomu oprogramowania do obsługi BDO można te dane edytować oraz mieć nad nimi pełną kontrolę. Wszystkie te walory sprawiają, że omawiany moduł doskonale sprawdza się przy wszelkiego rodzaju działalności wymagającej korzystania z Bazy Danych Odpadowych.

 

Oprogramowanie do obsługi BDO

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-08-23 18:00