Aktualności

Monitoring śmieciarek i innych pojazdów komunalnych

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Z czego wynika obowiązek monitoringu śmieciarek?

Monitoring śmieciarek jest obowiązkowy i wynika wprost z przepisów prawa. Odpowiednie zapisy dotyczące tego zagadnienia znajdują się w „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”.

Ustawodawca nakłada na firmy komunalne jedynie podstawowe obowiązki związane ze sprawdzaniem i przechowywaniem pozycji pojazdu oraz miejsc wyładunku odpadów. Do realizacji umów zawartymi z Gminami jest to jednak stanowczo za mało. Zobowiązania wynikające z zawartych zobowiązań sprawiają, że dyspozytorzy w firmach komunalnych mają bardzo dużo pracy, którą warto zautomatyzować. Wiele możliwości w tym zakresie stwarza nasz system. Waste24.net jest doskonałym uzupełnieniem oprogramowania do monitoringu śmieciarek, gdyż pozwala na:

Jak może działać monitoring śmieciarek?

  • Przekazywanie zleceń w formie elektronicznejmonitoring śmieciarek, a właściwie systemy do śledzenia ich pracy nie pozwalają na przekazywanie zleceń na odległość. Efektem takiego stanu rzeczy jest konieczność przygotowywania dokumentów w formie papierowej. Nie dość, że zajmuje to sporo czasu to jeszcze jest obarczone ryzykiem błędu. Przy pomocy Waste24 możliwe jest bieżące informowanie kierowców o nowych punktach odbioru śmieci, czy o konieczności wymiany pojemników w danym miejscu odbioru.
  • Odbieranie informacji o braku odbioru – w dobrej realizacji usługi jaką jest odbiór odpadów najistotniejszy jest dobry przepływ informacji pomiędzy załogą śmieciarki, a dyspozytorem. Dobry logistyk musi cały czas prowadzić monitoring śmieciarek, aby być ze wszystkim na bieżąco. Niekiedy jednak część komunikatów albo ulega zniekształceniu, albo nie dociera do osób z nadzoru. Z pomocą aplikacji „Kierowca”, będącej częścią systemu Waste24.net można tą sytuację uzdrowić. Nasze narzędzie pozwala na stalą łączność z bazą i przesyłanie zdjęć wprost do panelu administracyjnego wraz ze stosowną adnotacją. Obsługa reklamacji staje się w ten sposób łatwiejsza.
  • Pilnowanie zasad prawidłowej segregacji – jednym z obowiązków wynikających z umowy na odbiór odpadów jest pilnowanie obowiązku segregacji śmieci przez mieszkańców. W formie tradycyjnej jest to trudne, gdyż papierowe adnotacje trzeba udokumentować fotografią, na której znajdować się będzie zawartość pojemnika. Przy użyciu systemu net nie trzeba wykonywać tej samej pracy dwa razy, gdyż odpowiedni formularz zgłoszeniowy znajduje się w aplikacji mobilnej. Dane z trasy przekazywane są więc w trybie rzeczywistym, bez obawy, że nie dotrą one do właściwego adresata.
  • Sprawdzenie trasówki monitoring śmieciarek przy użyciu GPS nie jest rozwiązaniem niezawodnym. Nie zawsze udaje się bowiem przyporządkować trasę przejazdu do konkretnego miejsca. Tutaj również z pomocą przychodzi net. Do naszego systemu można przesłać wszystkie punkty odbioru, a następnie zamienić je na współrzędne geograficzne, które odczyta aplikacja mobilna „Kierowca”. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko błędu związanego z pominięciem niektórych posesji. Oprogramowanie mobilne pozwala także na nawigowanie do danego miejsca i układanie optymalnej kolejności realizowania zleceń.

 

Monitoring śmieciarek - waste24.net

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-10-28 12:58