Aktualności

Czy zarządzanie logistyką musi być trudne?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Jak powinno przebiegać zarządzanie logistyką w firmie wywozowej?

Zarządzanie logistyką w firmie komunalnej to proces, który zdaje się nie mieć końca. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim koszyk zleceń  z którym mają do czynienia osoby odpowiedzialne za transport w przedsiębiorstwach wywozowych.

Chcąc przyjrzeć mu się w sposób dokładny, można zauważyć szereg prawidłowości. Niezależnie od podmiotu, który zajmuje się odbiorem nieczystości ilość zamówień jest z reguły duża, a klienci mocno rozdrobnieni. Oznacza to, że podmioty te swoje przychody osiągają bazując na całej rzeszy klientów zamawiających pojedyncze usługi. Ten sam scenariusz odnosi się również do mieszkańców obsługiwanych w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Jeśliby przyjąć, że nawet najmniejsza Gmina posiada około 1000 gospodarstw domowych to całkowita liczba świadczonych usług dotyczy około 3000 osób. Z każdej pojedynczo zrealizowanej czynności tworzą się ogromne ilości danych. Nie sposób nad nimi zapanować korzystając z tradycyjnych narzędzi takich jak choćby arkusz kalkulacyjny. Warto zatem sięgnąć po rozwiązanie, które jest w pełni dedykowane dla branży i potrafi z pojedynczo gromadzonych rekordów wyciągnąć interesujące nas informacje. Takim systemem jest Waste24.net. Zarządzanie logistyką jest z nim o wiele prostsze gdyż pozwala na:

Zarządzanie logistyczne dla branży komunalnej

  • Przygotowywanie stałych trasówekzarządzanie logistyką obejmuje zadania, które są powtarzalne. W wielu przypadkach ich przebieg niszczy jednak rutyna. Nie raz bowiem firmy komunalne otrzymywały kary za obsługę posesji z których wywożą odpady od lat. Najczęściej decydujący był tutaj tzw. „czynnik ludzki”. Brygada albo zapomniała o danym gospodarstwie domowym, albo z nienależytą starannością podeszła do swoich obowiązków. Z Waste24.net można ten proceder ukrócić poprzez przygotowanie stałych tras obioru, które można w dowolny sposób modyfikować.
  • Obsługa zleceń jednorazowych – firmy wywożące odpady zazwyczaj nie ograniczają się jedynie do śmieci komunalnych. W kręgu ich zainteresowań leżą także odpady budowlane, konsumpcyjne oraz przemysłowe. Z reguły ich odbiór odbywa się ba podstawie jednorazowych zamówień, które trzeba w odpowiedni sposób zagregować. W ten sposób unikamy problemu związanego z niezafakturowaniem któregoś z klientów lub przeoczeniem kursu na dany dzień. Waste24.net nie tylko przypilnuje terminarza realizacji usługi, ale i zapanuje nad finansami i kwestiami środowiskowymi. Nasze oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z Bazą Danych Odpadowych w zakresie przygotowywania kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych.
  • Panowanie nad zasobamizarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie wywozowym opiera się w dużej mierze od zasoby. Nie może to dziwić skoro nieczystości odbiera się z pojemników na odpady, do wywozu gruzu służą kontenery lub worki typu big bag. Brak uszczelnienia w tym zakresie skutkuje mniejszą efektywnością. Na podstawie własnych wyliczeń stwierdziliśmy, że przez niepełne informacje na temat asortymentu spada ilość możliwych do zrealizowania zleceń o minimum 20%. W Waste24.net znaleźć można stale aktualne dane na temat tego gdzie znajdują się zbiorniki i kiedy zgodnie z umową można się spodziewać ich powrotu na bazę w celu ponownego użycia.

Zobacz też:

Zarządzanie logistyką w firmie komunalnej

Data wpisu: 2023-03-22 14:59