Aktualności

Blockchain w gospodarce odpadami

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Do czego można zastosować blockchain w gospodarce odpadami?

Blockchain w gospodarce odpadami to temat, który jeszcze do niedawna uważany był za dość dużą abstrakcję. Tymczasem w ślad za rozwojem nowoczesnych technologii staje się on rzeczywistością, która wprowadza tą sferę działalności na wyższy poziom.

Jako firma, która digitalizuje wywóz śmieci doskonale wiemy, że bez nowatorskich rozwiązań, niemożliwym staje się uzyskanie efektów, na których zależy całemu społeczeństwu. Wśród tematów uznawanych za priorytetowe warto wymienić choćby uzyskiwanie odpowiednich poziomów recyklingu oraz poprawa płynności całego procesu odbioru śmieci. Zastosowanie blockchaina w oprogramowaniu, z którego korzystają służby komunalne i pojedynczy wytwórcy odpadów to także:

Jakie procesy usprawnia blockchain w gospodarce odpadami?

  • Większa transparentność całego procesu – zgłębiając temat jakim jest blockchain w gospodarce odpadami warto zwrócić uwagę na to jak powinien przebiegać wywóz odpadów. W myśl obowiązującego prawodawstwa powinien on być przejrzysty, co znajduje swoje odzwierciedlenie w takich narzędziach jak choćby Baza Danych Odpadowych (BDO). Połączenie naszego autorskiego oprogramowania z blockchain wspomaga ten proces, gdyż wszystkie informacje o poszczególnych uczestnikach obiegu odpadów są w nim zapisywane w czasie rzeczywistym. Pozwala to z niezwykłą precyzją dokumentować, co dzieje się w danym momencie z powstałymi nieczystościami.
  • Automatyka wywozu odpadów – problem śmieci jest naglący zwłaszcza w kontekście dużych wytwórców odpadów i przedsiębiorstw, które posiadają wiele oddziałów. W przypadku tych ostatnich odbiór odpadów jest czynnikiem mającym duży wpływ na koszty. Blockchain w gospodarce odpadami usprawnia sprawowanie kontroli nad wydatkami, które są ponoszone za każdorazowy odbiór śmieci. Oprogramowanie Waste24.net jest dodatkowo zintegrowane z czujnikami zapełnienia pojemników, a system informuje użytkowników o powstających przepełnieniach.
  • Niwelowanie barier architektonicznych – w pracy firm wywożących odpady istotną rolę odgrywa czas. Śmieci muszą być odebrane w relatywnie krótkim okienku czasowym, tak aby śmieciarki nie utrudniały innym samochodom poruszania się po ulicach. Efektem pośrednim pracy nad blockhainem w gospodarce odpadami jest aplikacja „Cyfrowy klucz”, której zadaniem jest otwieranie bram i wiat śmietnikowych. Innowacja, której jesteśmy autorami znacząco skraca postoje śmieciarek przed posesjami i poprawia ruch w całym mieście.
Blockchain w gospodarce odpadami

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-06-12 13:03