Aktualności

Zalety aplikacji „Moje Odpady”

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Jakie są zalety aplikacji „Moje Odpady”?

Aplikacja „Moje Odpady” to produkt, który jest przeznaczony na platformę Android i IOS. Oprogramowanie to rozwijane jest nieprzerwanie od 2019 roku i na chwilę obecną korzysta z niego kilkadziesiąt Samorządów.

Do kręgu naszych kontrahentów należą Samorządy oraz firmy komunalne, które doceniają naszą aplikację mobilną za korzyści, które daje ona mieszkańcom. Do aspektów, które wpływają na walory użytkowe naszego rozwiązania zaliczyć możemy przede wszystkim:

Cechy użytkowe aplikacji „Moje Odpady”

  • Poprawę płynności odbioru odpadów – do zalet aplikacji „Moje Odpady” można zaliczyć przede wszystkim przejrzystą prezentacją harmonogramu wywozu. Osoby, które z niej korzystają posiadają bieżącą wiedzę o tym kiedy zostanie odebrany dany rodzaj odpadu i jak zaplanować przestrzeń niezbędną do gromadzenia nieczystości. W ten sposób unikamy sytuacji w której nie za bardzo wiadomo kiedy przyjedzie śmieciarka, co może zaowocować zaleganiem nieczystości. Nasz produkt przypomina także o obowiązku udostępnienia pojemnika w zadanym terminie i informuje o przesunięciach w wywozie śmieci.
  • Zgłaszanie nieprawidłowości – nawet najlepszym firmom wywozowym przytrafiają się sytuacje, w których ominą one dany punkt gospodarowania odpadami. Efektem takiego działania jest przeważnie reklamacja, którą mieszkańcy składają do danego Urzędu. Za pomocą aplikacji „Moje Odpady” proces ten można zautomatyzować i przesłać zgłoszenie wraz ze zdjęciem na zdefiniowany wcześniej adres poczty elektronicznej. Podobnie może to zadziałać w przypadku zlokalizowania w okolicy „dzikiego wysypiska” śmieci. Włączenie tej opcjonalności nie jest jednak obligatoryjne.
  • Poprawa jakości segregacji – odpady zmieszane to najdroższy w zagospodarowaniu typ nieczystości. Wpływ na taki stan rzeczy ma konieczność poddania ich skomplikowanej obróbce mechanicznej w Instalacji Komunalnej. Gminy powinny zatem dążyć do zredukowania strumienia odpadów niesegregowanych na rzecz tzw. selektów. Dużą rolę w tym procesie może odgrywać aplikacja „Moje Odpady”. Oprogramowanie mobilne wyposażone jest w słownik segregacji oraz opisy poszczególnych frakcji odpadów. Mieszkańcy mogą zatem sprawdzać w trybie rzeczywistym jak postępować z odpadami i rozwiać wszelkie wątpliwości, które są z nimi związane.
  • Informacje na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu gminnego systemu zbiórki nieczystości. To właśnie tam trafiają wszelkie odpady problemowe takie jak np. sprzęt elektro, meble czy też różnego rodzaju chemikalia. Aplikacja „Moje Odpady” podpowiada kiedy jest takie miejsce otwarte i gdzie się znajduje. W ostatniej z wyżej wymienionych kwestii pomaga nawigacja, która jest zintegrowana z mapą Google.
  • Giełda ogłoszeń lokalnych – w ostatnim czasie dużą popularnością cieszy się idea gospodarki obiegu zamkniętego oraz „Zero Waste”. I choć w realiach odpadów komunalnych prawdopodobnie nigdy nie przejawi się jej pełne spektrum to aplikacja „Moje Odpady” pozytywnie wpływa na zmniejszenie ilości odpadów. Pomaga przy tym giełda ogłoszeń lokalnych za pomocą których mieszkańcy mogą pozbyć się zalegających przedmiotów nim podejmą decyzję o ich wyrzuceniu. Wszystko to sprawia, że system odbioru śmieci jest tańszy.
  • Interakcja z mieszkańcami – istnieją sytuacje, w których kluczową rolę odgrywa skuteczne i szybkie przekazanie informacji mieszkańcom. Tylko wtedy można liczyć np. na ich udział w lokalnych inicjatywach. Do przykładów w tym zakresie można zaliczyć np. piknik ekologiczny, czy też akcje związane ze „Sprzątaniem Świata”. Aplikacja „Moje Odpady” pomaga w łatwym i szybkim informowaniu mieszkańców o wydarzeniach, które mają miejsce w ich regionie. W zakładce „Ogłoszenia” można także umieścić inne przydatne informacje jak np. wysokość stawki za gospodarowanie odpadami.
Aplikacja mobilna Moje Odpady - waste24.net

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-12-19 12:50