Aktualności

Realizacja harmonogramu odbioru odpadów

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Realizacja harmonogramu odbioru odpadów dla śmieciarek

Realizacja harmonogramu odbioru odpadów dla śmieciarek to podstawa działalności każdej firmy wywozowej. W końcu decydując się na obsługę dowolnej Gminy, trzeba go najpierw przygotować, a później wprowadzić w życiu. Z ostatnim z wymienionych zadań nie zawsze jest łatwo sobie poradzić.

Największy problem pojawia się zwłaszcza w momencie, kiedy dany teren jest nieznany ekipom wywozowym i trzeba go po raz pierwszy eksplorować w poszukiwaniu posesji i pojemników. Na szczęście w owocnym zainicjowaniu prac wywozowych może pomóc Państwu Waste24.net. Nasz system w ostatnim czasie został rozbudowany o możliwość obsługi dowolnej ilości lokalizacji w dowolnych cyklach. Wdrożenie naszego rozwiązania w przedsiębiorstwie komunalnym pozwala na:

Zalety nowoczesnej realizacji harmonogramu odbioru odpadów dla śmieciarek

  • Przygotowanie szczegółowej trasówkirealizacja harmonogramu odbioru odpadów jest zadaniem, które wymaga od obsługi logistycznej dużego zaangażowania. Nie dość, że trzeba go przygotować optymalnie to jeszcze umieścić w nim wszystkie nieruchomości, które są na danej trasie. Z naszym SaaS ostatnia z wyżej wymienionych czynności odbywa się automatycznie. Dzięki zamianie adresów na współrzędne geograficzne, wszystkie punkty odbioru odpadów są geokodowane na mapach Google. Omawiana cecha daje sposobność do sprawdzenia planu pracy pod kątem przyjętej logiki.
  • Przekazanie trasówki na tablety lub smartfony kierowców – raz przygotowana trasówka jest przechowywana w naszym systemie i można ją przekazywać kierowcom w sposób zdalny. Dzięki korzystaniu ze współrzędnych geograficznym obsługa śmieciarki od razu zyskuje wiedzę, gdzie znajduje się dany dom i nie musi tracić czasu na jego poszukiwania. Aplikacja „Kierowca” zawiera takie informacje jak: dane teleadresowe mieszkańca oraz odległość jaką trzeba pokonać, aby odebrać odpady. W razie potrzeby można w niej umieścić także uwagi i wskazówki.
  • Zgłaszanie nieprawidłowości i braków segregacji odpadów – dla pracowników firmy wywozowej realizacja harmonogramu odbioru odpadów jest skomplikowana i czasochłonna. Ekipa musi monitorować takie kwestie jak brak dostępu do pojemnika, czy złą segregację śmieci. Z Waste24.net jest to o wiele prostsze. Za pomocą aplikacji można zgłosić każdy z czynników, który powoduje, że odbiór nieczystości nie przebiega prawidłowo. Dane z trasy są przekazywane w czasie rzeczywistym do dyspozytora, który w razie potrzeby może podjąć odpowiednie działania.

 

realizacja-harmonogramu-odbioru-odpadow

Data wpisu: 2022-04-15 12:07