Aktualności

Co potrafi aplikacja „Moja Odpady”?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Do czego służy aplikacja „Moje Odpady”?

Aplikacja „Moje Odpady” to multimedialny harmonogram wywozu śmieci, który jest przeznaczony dla mieszkańców miast oraz wsi.

Nasz produkt miał swoją premierę w 2019 roku i jest w sposób ciągły udoskonalany w celu sprostania Państwa wymaganiom.  W chwili obecnej z oprogramowania korzysta kilkadziesiąt Samorządów, a liczba ta stale się powiększa. Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników systemów Android oraz IOS działając zarówno na starszych jak i nowych urządzeniach. Jej uruchomienie nie wymaga inwestowania w istniejącą infrastrukturę komputerową, a terminarzem wywozu śmieci można zarządzać z poziomu przeglądarki Internetowej. Za pomocą aplikacji „Moje Opady” można przede wszystkim:

Co potrafi aplikacja „Moje Odpady”?

 • Przeglądać harmonogram wywozu odpadówaplikacja „Moje Odpady” posiada możliwość prezentowania harmonogramy wywozu śmieci z podziałem na frakcję wraz z dokładnymi datami odbiorów.
 • Uzyskiwać przypomnienia o datach odbioru nieczystościoprogramowanie mobilne „Moje Odpady” posiada mechanizm wysyłania powiadomień w postaci tzw. „pushów”. Częstotliwość oraz termin pojawiania się ich na ekranach poszczególnych urządzeń definiuje mieszkaniec. W ten sposób szanse na pominięcie terminu wywozu spadają do minimum.
 • Zdobyć wiedzę na temat segregacji odpadów – z każdym rokiem Gminy muszą uzyskiwać coraz większe poziomy recyklingu. Proces ten nie zakończy się sukcesem o ile poszczególne osoby nie będą wiedziały gdzie wyrzucać dany rodzaj odpadu. Aplikacja „Moje Odpady” zawiera opisy poszczególnych frakcji nieczystości z informacją jak gromadzić śmieci.
 • Sprawdzić przeznaczenie odpadów w słowniku – nasz produkt jest w pełni interaktywny. Oznacza to, że użytkownicy oprogramowania mogą w każdej chwili sprawdzić, gdzie umieścić interesujący ich przedmiot. W aplikację wbudowany jest słownik, który jest w pełni otwarty i pozwala na przeprowadzanie modyfikacji przez pracowników Urzędu. Jest to szczególnie istotne, gdy pojawiają się nietuzinkowe odpady i pytania dotyczące sposobów ich zagospodarowania.
 • Pozbyć się niepotrzebnych odpadów – w środkach masowego przekazu takich jak telewizja czy Internet bardzo dużo mówi się o ochronie środowiska. Jednym z trendów wyznaczających standardy w tym zakresie jest idea „zero waste”. Jej naczelnym ogniwem jest przedłużania życia przedmiotów i dzielenie się z innymi tym co jest nam zbędne. Aplikacja „Moje Opady” posiada giełdę ogłoszeń. Mieszkańcy mogą dodać do niej informacje o tym co zalega w ich piwnicach i garażach, a następnie znaleźć odbiorców np. na meble czy sprzęt RTV. W ten sposób Gminy mają możliwość poczynienia sporych oszczędności związanych z utylizacją nadmiarowych odpadów.
 • Dowiedzieć się gdzie znajduje się PSZOK – w każdej Gminie w kraju funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Niestety pomimo wielu lat od wprowadzenia reformy odpadowej nie wszyscy wiedzą gdzie się znajduje lub jakie są zasady jego funkcjonowania. Z aplikacją „Moje Odpady” można temu zapobiec i umieścić w odpowiedniej zakładce kompendium wiedzy na temat PSZOK – u.
 • Wysyłać powiadomienia typu push z informacjami na temat odbioru odpadów – największy problem z wywozem odpadów Samorządu notują w momencie wystąpienia awarii sprzętu lub podczas złych warunków pogodowych. Śnieżyce, ulewne opady deszczu czy wichury to tylko niektóre z przeszkód uniemożliwiających terminowy odbiór śmieci. Z aplikacją „Moje Opady” można zapobiec chaosowi komunikacyjnemu i rozsyłać do mieszkańców wiadomości push ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Pushe to doskonała i bezpłatna alternatywa do SMS.

Jakie korzyści daje wdrożenie aplikacji „Moje Odpady” w Gminie?

Osoby odpowiedzialna za gospodarkę odpadami w Gminie bardzo często zastanawiają się jakie korzyści daje zakup dostępu do oprogramowania. Naszym zdaniem są one nie do przeceniania, gdyż wpływają pozytywnie na takie aspekty jak:

 • Poziomy selektywnej zbiórki odpadówaplikacja „Moje Odpady” pełni rolę wirtualnego asystenta przy zbiórce śmieci. Z jej pomocą rozwiewane są dylematy na temat tego, gdzie wyrzucać śmieci.
 • Koszty odbioru odpadów – w chwili obecnej każda Gmina rozlicza się z Wykonawcami na podstawie ilości odebranych odpadów. Aplikacja „Moje Odpady” może zmniejszyć strumień nieczystości poprzez danie mieszkańcom możliwości pozbywania się przedmiotów na giełdzie odpadów.
 • Interwencje mieszkańców – w dobie kryzysu energetycznego i rosnących kosztów paliwa ważne jest, aby wywóz śmieci przebiegał sprawnie i nie był zakłócany interwencjami mieszkańców. Dzięki powiadomieniom push przypominającym o odbiorze nieczystości maleje konieczność powtórnego przyjazdu śmieciarki w celu przeprowadzenia ponadnormatywnych odbiorców.
 • Wnoszenie opłat – jedną z przyczyn braku wnoszenia opłat za wywóz śmieci jest zapominalstwo. Aplikacja „Moje Odpady” rozwiązuje ten problem, gdyż przed upływem terminu płatności przypomina o obowiązku uregulowania zobowiązań wobec Gminy.
 • Komunikacja z mieszkańcami – do wielu Samorządów dochodzą głosy niezadowolonych mieszkańców o tym, że „Gmina nic nie robi” dla poprawy komfortu i jakości życia. „Moje Odpady” przełamują ten stereotyp i usprawniają komunikację. Za pomocą oprogramowania można zgłosić brak wywozu śmieci lub opcjonalnie „dzikie wysypisko”. Osoby zamieszkujące dany teren z pewnością docenią możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej.

Ile kosztuje aplikacja „Moje Odpady”?

Aplikacja „Moje Odpady” rozliczana jest w modelu abonamentowym. Aby rozpocząć jej działania w Gminie nie trzeba także ponosić dodatkowych opłat związanych z wdrożeniem. Umowy zawierane są na okres 12 miesięcy, a opłaty licencyjne rozpoczynają się już od 100 złotych brutto.

Istnieje również możliwość przygotowania wersji indywidualnej aplikacji z brandingiem nawiązującym do lokalnej społeczności. Wersja dedykowana oprogramowania wyceniana jest indywidualnie.

Zobacz też:

 

 

Co potrafi aplikacja "Moje Odpady"?

Data wpisu: 2023-03-28 13:04