Aktualności

Waste24.net jako oprogramowanie dla Samorządów

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Co potrafi nasze oprogramowanie dla Samorządów?

Waste24.net to system, który oprócz zastosowania w firmach komunalnych, może być z powodzeniem używane jako oprogramowanie dla Samorządów.

Przemawiają za tym jego cechy użytkowe, które sprawiają, że przydaje się on w codziennej pracy Urzędu. Możliwości jakie daje nasze narzędzie ułatwiają wiele zadań związanych z codzienną obsługą mieszkańców. Jeśli więc jako Samorząd stawiacie Państwo na nowoczesne rozwiązania to nasze oprogramowanie sprawi, że łatwiejsze będzie wykonywanie takich zadań jak:

Jakie moduły posiada oprogramowanie komunalne dla Gmin?

  • Przekazywanie harmonogramu wywozu odpadów – jednym z modułów Waste24.net jest „Harmonogram”. Działa on w połączeniu z aplikacją mobilną „Moje Odpady”, która swoją premierę miała w 2019 roku. Produkt został przygotowany z myślą o osobach, które zamiast papierowej rozpiski, preferują prezentacje danych w estetycznie przygotowanym oprogramowaniu mobilnym. Aplikacja „Moje Odpady” ułatwia wymianę danych pomiędzy Gminą i mieszkańcami, a także daje możliwość zgłaszania braków odbioru i sprawdzania informacji zawartych w słowniku odpadowym. Oprogramowanie mobilne zmniejsza ilość interwencji, poprawia poziomy recyklingu co w efekcie przekłada się na obniżenie kosztów wywozu śmieci w skali makro.
  • Inwentaryzacja zasobów – kolejny moduł systemu Waste24.net to „Inwentaryzator”. Ten element oprogramowania posiada również swoją aplikację mobilną, która pozwala na przeprowadzanie terenowego spisu z natury. W odróżnieniu od tradycyjnego arkusza inwentaryzacyjnego poszczególne rekordy można ubogacić w zdjęcia przedstawiające np. pojemniki na odpady lub zbiorniki na używaną odzież. Zebrane w ten sposób dane są możliwe do wizualizowania na mapach Google, a dostęp do nich ułatwiają różnego rodzaju filtry i wyszukiwarka adresów.
  • Obsługa BDOoprogramowanie dla Samorządów posiada także wbudowany moduł do obsługi Bazy Danych Odpadowych, czyli popularnego BDO. Użytkownik bez konieczności logowania się do portalu rządowego może przeprowadzać poszczególne operacje na kartach KPO i KPOK. W ten sposób zmniejszeniu ulegają nakłady czasowe konieczne na każdorazową edycję pojedynczego rekordu. Gmina zyskuje również bieżące dane na temat ilości zebranych odpadów w poszczególnych dniach, gdyż moduł pozwala na eksport danych do arkusza MS Excel. W ten sposób organ nadzorujący system zbiórki może zyskać większą kontrolę nad Wykonawcami usług odbioru nieczystości.
  • Kontrola stanu zapełnienia pojemników – wydawałoby się, że w obecnym systemie wywozu śmieci zastosowanie czujników zapełnienia pojemników będzie znikome. I choć odpady od mieszkańców odbierane są w harmonogramie to nadal dla wielu nieruchomości zasadne jest stosowane zaawansowanych czujników, z których dane zapisywane są w systemie Waste24.net. Dobrym przykładem mogą być tutaj obiekty użyteczności publicznej oraz tereny rekreacyjne. Zastosowanie naszego rozwiązanie nie tylko generuje spore oszczędności, ale i przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego poprzez mniejsze zużycie surowców energetycznych. Dużym atutem tak zbudowanego ekosystemu jest zastosowanie weryfikacji danych w rozproszonej bazie blockchain. W ten sposób są one bardziej wiarygodne i niemożliwa jest ich edycja przez osoby postronne. Za projekt czujników zapełnienia pojemników nasza firma otrzymała „Orła Innowacji” Rzeczpospolitej.
Oprogramowanie odpadowe dla Samorządów - waste24.net

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-11-02 22:08