Aktualności

Oprogramowanie dla firm komunalnych

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Oprogramowanie dla firm komunalnych Waste24.net to nowoczesny system do zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym. Nasz software działa w modelu SaaS, a dostęp do niego możliwy jest przez przeglądarkę.

Rozwiązanie oferowane przez naszą firmę składa się z panelu Webowego oraz dwóch aplikacji mobilnych. Dzięki Waste24.net zarządzanie procesami zachodzącymi w takich obszarach jak wywóz odpadów, wynajem toalet i ogrodzeń staje się prostsze i bardziej przejrzyste. Dzięki systemowi, który jest rozwijany nieprzerwanie od 5 lat łatwiejsze staje się:

Oprogramowanie dla firm komunalnych

  • Zarządzanie zespołemoprogramowanie dla firm komunalnych Waste24.net pozwala tworzyć dyspozycje i przekazywać je na odległość. Dzięki aplikacji „Kierowca” Państwa pracownicy mogą łatwiej organizować sobie pracę i precyzyjniej realizować otrzymywane zgłoszenia. Z perspektywy obsługi administracyjnej prostszy jest podział zleceń i przypisanie ich do odpowiednich kierowców.
  • Rozliczenia z kontrahentamioprogramowanie dla firm komunalnych daje sposobność do zewidencjonowania wszystkich zleceń i przypisania ich do odpowiednich odbiorców. Znika w ten sposób problem rozliczeń, co jest szczególnie istotne w przypadku dużej ilości zdarzeń wymagających zafakturowania. Mniej czasochłonne są więc rozrachunki, które podmioty komunalne prowadzą ze swoimi klientami. Dodatkowym atutem przemawiającym za Waste24.net jest możliwości pobrania podpisów od kontrahentów w aplikacji na Androida lub IOS.
  • Kontrola zasobów – dużym atutem Waste24.net jest możliwość kontrolowania aktualnego stanu ilościowego pojemników, kontenerów oraz ogrodzeń. Osoby korzystające z naszego systemu mają aktualną wiedzę na temat rozlokowania majątku przedsiębiorstwa i mogą nim płynniej zarządzać. Dzięki ostatniej z omawianych właściwości zwiększa się płynność obsługi klienta i podnosi rentowność prowadzonego biznesu.
  • Wystawianie dokumentów środowiskowychoprogramowanie dla firm komunalnych posiada zintegrowany moduł BDO, który ułatwia wystawianie kart przekazania odpadów. Walor ten docenią przede wszystkim pracownicy, którzy pracują z portalem BDOWaste24.net umożliwia automatyczne przygotowywanie papierów środowiskowych, które są widoczne w aplikacji mobilnej.
  • Tworzenie trasówek – z Waste24.net nigdy nie zapomnicie Państwo o kursach, które są realizowane w sposób cykliczny. Oprogramowanie wywozowe posiada moduł trasówek do których można przypisać odpowiednie zlecenia. Dzięki obsłudze harmonogramu zmniejsza się ilość czasu potrzebnego na każdorazowe powielanie tych samych dyspozycji.

 

Oprogramowanie dla firm komunalnych

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-03-07 08:43