Aktualności

Inwentaryzacja zasobów – szamba i pojemniki na odpady

ŁUKASZ KAMIńSKI
Founder, CEO Waste24

Jak może wyglądać inwentaryzacja zasobów?

Prawidłowa inwentaryzacja zasobów jest podstawą dobrego funkcjonowania poszczególnych obszarów gospodarki komunalnej. Nie ma się co dziwić, skoro to właśnie od niej zależą decyzje osób odpowiedzialnych za wywóz odpadów stałych bądź ciekłych.

Inwentaryzacja inaczej określana jako spis z natury może przybierać bardzo różną postać. Najczęściej jednak odbywa się ona bez wsparcia narzędzi informatycznych co przekłada się na jej miarodajność. Warto pomyśleć o tym, aby kartkę, długopis i druki protokołów zastąpić innymi narzędziami. Jednym z nich może być aplikacja „Inwentaryzator”, która jest przeznaczony na urządzenia z systemem Android lub IOS. Za pomocą sprytnie pomyślanej apki można przede wszystkim:

Aplikacja do inwentaryzacji pojemników

  • Inwentaryzować pojemniki na odpadyinwentaryzacja zasobów opiera się na potrzebie rozpoznania rodzajów oraz ilości pojemników na odpady, które znajdują się na terenie poszczególnych nieruchomości. Jak wspominaliśmy na wstępie tego artykułu do przeprowadzenia inwentury mogą posłużyć klasyczne kartki, które jednak nie do końca spełniają swoje zadanie. Przyczyną takiego stanu są nie tylko niezamierzone omyłki, ale i postać otrzymywanych wyników. Efektem działań terenowych będą jedynie suche dane, z których ciężko będzie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. W przeciwieństwie do tradycyjnego spisu z natury aplikacja „Inwentaryzator” daje potencjalnym odbiorcom o wiele większe możliwości. Za pomocą naszego oprogramowania można precyzyjnie określać usytuowanie koszy na śmieci, a także wykonywać im fotografie, które następnie są widoczne na mapach Google.

Aplikacja do inwentaryzacji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Inwentaryzować szamba – ostatnie miesiące upłynęły nam pod znakiem zatrucia Odry do którego przyczynić miały się zbiorniki bezodpływowe i nielegalne zrzuty ścieków. Z dużą dozą prawdopodobieństwa stało się tak dlatego, że wielu mieszkańców wywozi szambo raz na kilka lat. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak szczelności tych instalacji, którego efektem jest przedostawanie się ścieków do wód gruntowych. Aplikacja „Inwentaryzator” może posłużyć do przygotowania bazy zawierającej adresy pod którymi znajdują się zbiorniki na fekalia. W ten sposób Gmina zyska potrzebne dane o miejscu ich usytuowania, co pozwoli jej wyciągać konsekwencje w przypadku ewentualnych zaniedbań. Zapraszamy do przetestowania naszego produktu.

 

Aplikacja do inwentaryzowania zasobów

Data wpisu: 2022-01-10 15:55