Aktualności

Faktury korygujące oraz eksport rozliczeń w .csv

MATEUSZ GAWIN
Founder at Waste24
Dyspozytorzy komunalni - waste24.net

Z przyjemnością informujemy o rozbudowie naszego modułu rozliczeń o dodatkowe funkcjonalności.

Faktury Korygujące

Funkcji tej można użyć w przypadku konieczności wystawienia korygującej faktury dla wcześniej wystawionego dokumentu. Opcja ta została również połączona z opcjami sumowania dzięki czemu możemy podsumować kwoty faktur korygujących potrzebnych do wewnętrznych analiz. Faktury korygujące można wygodnie wyszukiwać pobierać w formacie .pdf. Moduł faktur został również rozbudowany o kalkulator Brutto-Netto, pozwala on konwertować kwoty z netto do brutto oraz odwrotnie co stanie się wygodniejsze przy dodawaniu wielu pozycji do tej samej faktury.

Rozliczenia .csv

Naszym kolejnym dodatkiem ze styczniowych aktualizacji jest możliwość eksportu danych rozliczeniowych do formatu .csv, przy połączeniu z funkcjami filtrowania faktur, możemy wybrać ich dowolny zakres oraz pobrać je wszystkie w jednym pliku .csv akceptowalnym przez zewnętrzne programu księgowe.

Zobacz też:

 


Data wpisu: 2022-01-27 12:22