Aktualności

Wykorzystanie blockchain Skey w Waste24.net

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Idea Smart City coraz śmielej wkracza w nasze życie. Powodem takiego stanu rzeczy jest ciągły rozwój technologii, która odpowiada na potrzeby mieszkańców mniejszych miast i dużych metropolii.

Digitalizacja procesów, które zachodzą w społeczeństwie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, ale ma też niebagatelny wpływ na środowisko. Szczególnie istotny z punktu widzenia gospodarki odpadami jest ostatni z wymienionych czynników. Pojazdy komunalne takie jak np. śmieciarki lub „hakowce” potrzebują do pracy dużych ilości paliwa. Każda z firm, które działają w branży zostawia zatem dość pokaźny ślad węglowy, który warto minimalizować. Wspólnie z kolegami z THR System postanowiliśmy przyczynić się do zniwelowania tego problem poprzez połączenie Waste24.net z blockchain Skey i inteligentnymi czujnikami. Dzięki takiemu rozwiązaniu oprogramowanie do wywozu odpadów zyskało takie możliwości jak:

Wykorzystanie blockchain Skey w Waste24.net

  • Monitorowanie stanu zapełnienia pojemnikówautomatyzacja wywozu odpadów poprzez zamontowanie w pojemnikach lub kontenerach czujników zapełnienia pozwala nie tylko upłynnić wywóz śmieci, ale i zmniejszyć jego koszty. Od teraz za pomocą Waste24.net można na bieżąco sprawdzać, ile wolnej przestrzeni w koszu na śmieci posiada klient danego przedsiębiorstwa. Aby dane były rzetelne informacje o konieczności przyjazdu po odbiór śmieci przesyłane są przez blockchain Skey. Z informacji, które uzyska w ten sposób nasz SaaS tworzone są zlecenia, które można później przydzielić kierowcom. Doskonałym pomysłem na wykorzystanie tego rozwiązania jest wdrożenie go u klienta sieciowego lub w podziemnych zbiornikach na śmieci.
  • Otwieranie bram i szlabanów – w przestrzeni miejskiej znaczącym problemem są ograniczenia w dostępie do obiektów, gdzie znajdują się punkty gromadzenia odpadów. Szukanie gospodarza danego budynku sprawia, że wywóz odpadów przebiega wolniej, a na ulicach tworzą się „korki”. W mieście przyszłości tego typu obrazki nie powinny mieć miejsca, gdyż obniżają one komfort jego mieszkańców. Waste24.net rozwiązał ten problem poprzez użycie czujników skomunikowanych z blockchain Skey. W naszym systemie można przyznać odpowiednie uprawnienia pracownikom danej organizacji, a następnie otwierać drzwi i podnosić szlabany z użyciem aplikacji „Kierowca”.
  • Weryfikacja klientów – kolejnym obszarem, w którym znalazł zastosowanie blockchain jest współpraca z klientami. Waste24.net potrafi zweryfikować umowę na odbiór odpadów pod kątem jej ważności przez tzw. „smart contract”. Maleje w ten sposób ryzyko omyłek przy obsłudze danego odbiorcy i niepotrzebnego narażania się na koszty.

Blockchain Skey - waste24.net

Zobacz też:

 

 


Data wpisu: 2022-04-04 11:41