Aktualności

Dane na temat rozmieszczenia zasobów

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Dane na temat rozmieszczenia kontenerów lub toalet są istotne z punktu widzenia procesów logistycznych, które zachodzą w przedsiębiorstwach komunalnych.

Dają one bieżącą wiedzę na temat zasobów przedsiębiorstwa i pozwalają je optymalnie wykorzystywać. Nie zawsze jednak firmy posiadają odpowiednie narzędzie, aby posiadać stale aktualne informacje o tym, gdzie rozlokowane są ich podstawowe narzędzia pracy. Tworzenie tego typu zestawień ręcznie nie dość, że jest meczące to jeszcze obciążone sporym ryzykiem błędu. Z pomocą wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy chcieliby zaprowadzić porządek w swoich stanach magazynowych przychodzi Waste24.net. Nasz system to doskonałe rozwiązanie dla firm komunalnych, które pozwala na:

Dane na temat rozmieszczenia zasobów

  • Prezentowanie zasobów na mapach Googledane na temat rozmieszczenia zasobów powinny być konsekwencją zrealizowanych zleceń. Jeśli więc osoby odpowiedzialna za wynajem toalet, zleca podstawienie kabiny to po wykonaniu tej czynności pojawia się ona w terenie. W momencie, gdy do tworzenia dyspozycji używa się oprogramowania Waste24.net to konsekwencją wykonania zadania będzie utworzenie punktu na mapach Google. Z naszym systemem osoba nadzorująca prace będzie zawsze wiedziała, gdzie znajduje się towar, który opuścił bazę.
  • Historia rotowańdane na temat rozmieszczenia zasobów muszą uwzględniać historię danego asortymentu. Tylko wówczas będzie można stwierdzić kto np. uszkodził kabinę czy też przetrzymuje toaletę lub ogrodzenie zbyt długo. Waste24.net pozwala sprawdzić wyżej wymienione dane i uwzględnić je w przeprowadzanych analiz. Dzięki tego typu opcjonalności maleje ryzyko związane z dzierżawą danego dobra i posiadamy nad nim większą kontrolę. Oprogramowanie dla firm komunalnych nie tylko ułatwia kwestie logistyczne, ale i skutecznie potrafi wesprzeć dział finansów.
  • Lepsza skuteczność w terenie – w bardzo wielu przypadkach występowanie danego zasobu w terenie nie pokrywa się z adresem, na który był zamawiany. Tego typu historie zdarzają się np. na dużych budowach lub działkach rekreacyjnych. W przypadku gdy np. do serwisowania toalety przenośnej nie mamy możliwości wysłania tego samego pracownika rodzi się wiele nieporozumień. Nie mają one miejsca z użyciem Waste24.net, które przechowuje dane oparte o realne współrzędne geograficzne.

 

Dane na temat rozmieszczenia zasobó - waste24.net

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-01-16 15:30