Aktualności

Nadzór nad zasobami przedsiębiorstwa komunalnego

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Jak prowadzić nadzór nad zasobami przedsiębiorstwa komunalnego?

Nadzór nad zasobami przedsiębiorstwa komunalnego to kluczowa kwestia gwarantująca jego prawidłowe funkcjonowanie.

W końcu od optymalnego wykorzystania tego co posiadamy zależy, ile usług będziemy w stanie zrealizować i w jakim czasie. Od tego w jaki sposób gospodarujemy naszym potencjałem zależy także poziom generowanych kosztów. Im są one lepiej zoptymalizowane tym większy dochód może wygenerować całe przedsięwzięcie. Aby jednak tak się stało, potrzebne są odpowiednie narzędzia. Waste24.net pozwala całościowo spojrzeć na wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Nadzór nad zasobami przedsiębiorstwa pozwala kontrolować takie czynniki jak:

Nadzorowanie zasobów przedsiębiorstwa komunalnego

  • Ilość wolnych kontenerów, toalet lub ogrodzeń – nadzór nad zasobami przedsiębiorstwa jest szczególnie istotny w przypadku konieczności kontroli dostępności posiadanych kontenerów, toalet lub ogrodzeń. Posiadanie aktualnej wiedzy w tym temacie pozwala na lepsze planowanie. Wiedząc, jak długo dane dobro będzie użytkowane, możemy zaplanować jego dalszy wynajem lub zdecydować się na powiększenie ilości posiadanego asortymentu. We wszystkich tych czynnościach pomaga Waste24.net, który pozwala płynnie zarządzać majątkiem.
  • Obłożeniu floty komunalnej – nadzór nad zasobami przedsiębiorstwa dotyczy także floty komunalnej. Śledzenie aktualnego obłożenia śmieciarek, hakowców, czy też pojazdów wyposażonych w HDS wpisuje się w strategię przedsiębiorstwa komunalnego i pozwala trafniej podejmować decyzje. Dzięki wykorzystaniu Waste24.net prostsze staje się dostrzeżenie momentu, w którym warto powiększyć park maszynowy. Nasz system pozwala na generowanie zestawień, które zawierają ilość zrealizowanych zleceń i mogą być wykorzystane do celów analitycznych.
  • Wykorzystanie pracowników – potencjał każdej firmy tkwi przede wszystkim w jej pracownikach. Od ich podejścia do pracy zależy bardzo wiele, a stosunek do obowiązków jest wyznacznikiem potencjalnego sukcesu. Waste24.net daje sposobność do trafniejszego przydzielania zadań i obiektywnej oceny zaangażowania każdego z członków zespołu. Nasze oprogramowanie mobilne poprawia ponadto komfort pracy kierowców oraz skraca czas, który muszą przeznaczyć na prace administracyjne.

Waste24.net to kompleksowe narzędzie dla firm komunalnych, które umożliwia bieżący wgląd w każdy aspekt operacyjny prowadzonej działalności. Z naszego SaaS może korzystać w tym samym czasie wielu użytkowników, co sprawia, że gromadzone informacje są stale aktualne.

Nadzór nad zasobami

Zobacz też:


Data wpisu: 2022-05-05 14:50