Aktualności

Aplikacja mobilna – Kierowca 2.0

MATEUSZ GAWIN
Founder at Waste24

Nowa wersja aplikacji mobilnej „Kierowca” jest już dostępna. Nowa wersja to nie tylko nowy wygląd. Aplikacja kierowcy otrzymała także kilka nowych usprawnień.

Ekran aplikacji Kierowca - waste24.net
  • Integracja BDO

Nowa wersja aplikacji jest w pełni zintegrowana z BDO, Kierowcy mają możliwość pobrania potwierdzenia karty KPO i KPOK oraz samodzielnie zaktualizować dane karty dot. dokładniej godziny transportu oraz wagi gabarytu.

  • Podpis odbiorcy

Pojawiła się dodatkowa opcjonalność podpisu odbiorcy, gdzie można samodzielnie palcem po wyznaczonym polu odebrać podpis od wyznaczonego odbiorcy.

  • Odświeżanie danych

Zamiast przycisku aktualizowania danych, odświeżenie następuje teraz po wykonaniu gestu „pull to refresh” czyli przesunięciem palca z góry do dołu po liście dyspozycji.

  • Android / iOS

Nowa wersja aplikacji jest w pełni kompatybilna nie tylko z urządzeniami ze środowiska Android, ale także z urządzeniami z systemem iOS, zarówno ta jak i wersja Android są dostępne bezpośrednio do pobrania w sklepach App Store oraz Google Play. Zachęcamy do ich pobrania bezpośrednio ze sklepów by móc automatycznie aktualizować aplikację o przyszłe wersję

Szerokiej drogi! 👋😊

Zobacz też:


Data wpisu: 2021-12-21 11:43