Aktualności

Jak ułatwić sobie zarządzanie gospodarką odpadami?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Na czym polega zarządzanie gospodarką odpadami?

Zarządzanie gospodarką odpadami to temat, który jest dość trudny. Nie ma się co dziwić, skoro oprócz całego spektrum działań związanych z bieżącą działalnością operacyjną, trzeba się jeszcze orientować w sprawach legislacyjnych.

Nieprzestrzeganie przepisów prawa grozi poważnymi konsekwencjami, a kary mogą doprowadzić do utraty niezbędnych zezwoleń i wykluczenia z możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne w postępowaniach przetargowych. Jednym z aspektów zarządzania gospodarką odpadami jest praca w Bazie Danych Odpadowych (BDO). Nie da się ukryć, że bez odpowiednich narzędzi proces ten jest dość trudny  i wymaga dużego zaangażowania ze strony pracowników firmy komunalnej. Na szczęście niedogodność tą można rozwiązać przy użyciu Waste24.net. Nasze oprogramowanie oprócz funkcji czysto logistycznych posiada pełną integrację ze wspomnianym wcześniej narzędziem w zakresie:

Automatyzacja pracy w Bazie Danych Odpadowych (BDO)

  • Kart przekazania odpadów (KPO) i kart przekazania odpadów komunalnych (KPO i KPOK) – bieżące zarządzanie gospodarką odpadami wymaga przygotowania KPO i KPOK na każde działanie związane z przyjęciem, przekazaniem lub transportem odpadów. SaaS Waste24.net automatyzuje to zadanie wykorzystując API, dzięki czemu potrzeba mniej czas na przygotowanie dokumentów środowiskowych. Ponadto net pozwala na sprawdzanie ilości odpadów, generowanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, a także hurtowe potwierdzanie poszczególnych operacji. Wszystko to sprawia, że praca w Bazie Danych Odpadowych zajmuje mniej czasu i obarczona jest mniejszym ryzkiem błędu.
  • Kart ewidencji odpadów (KEO) i kart ewidencji odpadów komunalnych (KEOK)zarządzanie gospodarką odpadami polega na także na skrupulatnym prowadzeniu ich ewidencji. Wykorzystywana jest ona później w sprawozdawczości, a także pomaga w kontrolowaniu bieżących stanów ilościowych w firmach zajmujących się magazynowaniem odpadów. Podobnie jak w przypadku modułu do obsługi KPO i KPOK, moduł ewidencji odpadów jest w pełni zautomatyzowany i pozwala szybciej poruszać się po poszczególnych rekordach zapisanych w BDO.

Z przygotowanych przez narzędzi mogą skorzystać nie tylko firmy komunalne, ale także przedsiębiorcy, którzy muszą na co dzień wykorzystywać BDO i Samorządy nadzorujące proces odbioru odpadów. Zapraszamy do wypróbowania Waste24.net w bezpłatnym okresie testowym.

Zarządzanie gospodarką odpadami - waste24.net

Zobacz także: 


Data wpisu: 2022-12-23 14:15