Aktualności

Program do logistyki transportu

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Czym jest program do logistyki transportu?

Program do logistyki transportu to oprogramowanie wspomagające zarządzanie procesami transportowymi w firmie. Główne funkcje takiego programu to m.in.:

 • Planowanie tras i optymalizacja kosztów transportu
 • Ewidencjonowanie zleceń transportowych
 • Monitorowanie pojazdów (GPS)
 • Rozliczanie kosztów transportu
 • Raportowanie i analizy

Korzyści z używania programu do logistyki transportu:

 • Oszczędność czasu dzięki automatyzacji procesów transportowych
 • Niższe koszty transportu dzięki optymalizacji tras i wykorzystania floty
 • Lepsza kontrola nad realizacją zleceń transportowych
 • Szybki dostęp do analiz kosztów transportu i raportów
 • Możliwość integracji z innymi systemami (ERP, WMS itp.)

Wdrożenie dedykowanego programu do logistyki transportu pozwala firmom sprawniej zarządzać flotą pojazdów, minimalizować koszty i podnosić efektywność operacji transportowych. Jest to niezbędne narzędzie dla firm, które chcą usprawnić i zoptymalizować swoją logistykę.

Jakie funkcje powinien mieć program do logistyki transportu?

Aby program do logistyki transportu był funkcjonalny i ułatwiał zarządzanie transportem, powinien zawierać kilka kluczowych funkcji:

Planowanie tras i harmonogramów

Dobra aplikacja powinna umożliwiać optymalizację tras, aby zminimalizować puste przebiegi i zmaksymalizować wydajność. Program powinien automatycznie grupować zlecenia, planować trasy z uwzględnieniem terminów dostaw i innych ograniczeń oraz proponować najlepsze rozwiązania.

Śledzenie pojazdów i ładunków

Istotną funkcją jest możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym pozycji pojazdów, stanu realizacji zleceń oraz lokalizacji ładunków. Dzięki temu można szybko reagować na opóźnienia i problemy w dostawach.

Raportowanie i analityka

Program powinien generować raporty i zestawienia dotyczące realizacji transportu, wydajności kierowców, wykorzystania pojazdów, kosztów i innych kluczowych wskaźników. Pozwala to kontrolować efektywność operacyjną i podejmować trafne decyzje biznesowe.

Integracja z innymi systemami

Przydatna jest również integracja z systemami ERP, WMS, TMS oraz platformami telematycznymi. Pozwala to na automatyczną wymianę danych i eliminuje konieczność ręcznego przepisywania informacji.

Jak program do logistyki transportu usprawnia pracę?

Wdrożenie programu do logistyki transportu przynosi szereg korzyści, które bezpośrednio przekładają się na usprawnienie pracy firmy transportowej. Oto najważniejsze z nich:

 • Automatyzacja procesów – dzięki programowi wiele zadań, które do tej pory wykonywane były ręcznie, można zautomatyzować. Mowa tu chociażby o planowaniu tras, przygotowywaniu dokumentów czy raportowaniu. Pozwala to zaoszczędzić czas i zasoby ludzkie.
 • Optymalizacja tras – specjalistyczny algorytm pozwala zaplanować najkrótsze i najefektywniejsze trasy, co przekłada się na realne oszczędności w zużyciu paliwa i amortyzacji pojazdów.
 • Redukcja kosztów – dzięki automatyzacji i optymalizacji firma może realizować więcej zleceń bez zwiększania zatrudnienia i floty pojazdów. Zmniejszeniu ulegają także koszty administracyjne.
 • Poprawa wydajności – pracownicy mają dostęp do wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu, co pozwala im sprawniej realizować zadania. Eliminacja papierologii i usprawnienie obiegu dokumentów również podnosi wydajność.

Wdrożenie programu do logistyki transportu to kluczowy element cyfryzacji i optymalizacji biznesu firmy transportowej. Pozwala on wyeliminować marnotrawstwo zasobów i lepiej zarządzać flotą pojazdów, a w konsekwencji zwiększyć zyski.

Jakie problemy rozwiązuje program do logistyki transportu?

Wdrożenie programu do logistyki transportu pozwala rozwiązać szereg problemów, z jakimi borykają się firmy transportowe:

Brak przejrzystości procesów

Bez odpowiedniego oprogramowania trudno jest mieć pełny ogląd nad realizowanymi zleceniami, trasami pojazdów i wydajnością kierowców. Program do logistyki gromadzi wszystkie te dane w jednym miejscu, dzięki czemu menedżerowie mają stały wgląd w kluczowe wskaźniki i mogą szybko reagować.

Niewykorzystane możliwości optymalizacji

Ręczne planowanie tras i przydzielanie zleceń jest nieefektywne. Nowoczesny program wykorzystuje zaawansowane algorytmy, by w pełni zoptymalizować operacje logistyczne. Pozwala to na oszczędność paliwa, redukcję pustych przebiegów i lepsze wykorzystanie potencjału floty.

Chaos i dezorganizacja

Bez centralnej bazy danych łatwo o pomyłki i opóźnienia przy realizacji zleceń. Program do logistyki wprowadza porządek – wszystkie informacje są odpowiednio skategoryzowane i łatwo dostępne dla upoważnionych osób. Pozwala to uniknąć nieporozumień i pominięć.

Straty czasu i pieniędzy

Ręczne zarządzanie transportem generuje dodatkowe koszty. Program automatyzuje wiele procesów, dzięki czemu firma może zaoszczędzić czas i pieniądze. Optymalizacja tras przekłada się na konkretne oszczędności w zużyciu paliwa.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze programu do logistyki transportu?

Wybierając program do logistyki transportu, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

Funkcjonalność i możliwości integracji

Najważniejsza jest funkcjonalność programu – powinien on zapewniać wszystkie potrzebne narzędzia do kompleksowego zarządzania transportem i logistyką w firmie. Istotne są moduły odpowiadające za planowanie tras i harmonogramów, śledzenie pojazdów, raportowanie kosztów, zarządzanie zleceniami i dokumentami transportowymi. Program powinien umożliwiać łatwą integrację z innymi systemami w firmie, np. księgowym, magazynowym.

Łatwość obsługi i wdrożenia

Warto wybrać program, który charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem i nieskomplikowaną obsługą. Pozwoli to szybko i sprawnie wdrożyć go w firmie bez konieczności długiego szkolenia pracowników. Proces implementacji powinien być wspierany przez producenta.

Wsparcie producenta

Kluczowe jest wsparcie techniczne producenta na każdym etapie – podczas wdrażania systemu, ale też później, w trakcie jego użytkowania. Firma powinna zapewniać pomoc, szkolenia, aktualizacje i rozwój programu zgodnie z potrzebami klienta.

Opinie klientów

Przed wyborem konkretnego rozwiązania warto sprawdzić opinie innych użytkowników – zarówno na stronie producenta, jak i w niezależnych serwisach. Pozwoli to ocenić faktyczną funkcjonalność i jakość programu oraz wsparcia ze strony firmy. Opinie klientów stanowią cenne źródło informacji.

Ile kosztuje program do logistyki transportu?

Koszt programu do logistyki transportu jest zależny od kilku czynników:

 • Liczby funkcji i modułów – im więcej funkcji potrzebujemy, tym wyższa będzie cena programu. Podstawowe funkcje to np. planowanie tras, rozliczanie zleceń, ewidencja taboru. Dodatkowe moduły to integracje z systemami magazynowymi, moduły raportowania, moduły analityczne.

 • Liczby użytkowników – większość programów do logistyki oferuje licencje na użytkownika. Im więcej użytkowników, tym wyższy koszt licencji.

 • Modelu rozliczeniowego:

  • Abonament miesięczny/roczny – w tej opcji co miesiąc lub rok płacimy stałą opłatę za korzystanie z programu.

  • Jednorazowy zakup licencji – w tej opcji kupujemy licencje bezterminowo.

 • Okresu testowego – większość programów do logistyki oferuje bezpłatny okres testowy (np. 30 dni) pozwalający przetestować oprogramowanie.

Dokładny koszt zależy od konkretnego programu, ale warto porównać oferty kilku dostawców, aby wybrać najkorzystniejszą opcję dostosowaną do potrzeb i budżetu firmy.

Jak wdrożyć program do logistyki transportu w firmie?

Wdrożenie programu do logistyki transportu w firmie wymaga przemyślanego procesu, aby zapewnić płynne przejście i maksymalne wykorzystanie możliwości oprogramowania. Oto kluczowe kroki wdrożenia:

Analiza i audyt obecnych procesów

Pierwszym krokiem powinno być dokładne zbadanie aktualnych procesów logistycznych w firmie. Pomoże to zidentyfikować obszary do usprawnienia i dobrać funkcjonalności programu, które najlepiej odpowiadają potrzebom firmy. Audyt pokaże również słabe punkty i wyzwania, które należy rozwiązać.

Dobór funkcjonalności i licencji

Na podstawie audytu należy dobrać konkretne moduły i funkcje programu, które będą wykorzystywane w firmie. Pozwoli to dopasować zakup licencji do rzeczywistych potrzeb, co zminimalizuje koszty. Należy wybrać rozwiązanie elastyczne, które umożliwi rozbudowę wraz z rozwojem firmy.

Szkolenia dla pracowników

Kluczowe jest solidne przeszkolenie pracowników z obsługi systemu, aby mogli efektywnie wykorzystywać jego możliwości. Szkolenia powinny objąć różne grupy pracowników – menedżerów, kierowców, dyspozytorów itp. Należy przeprowadzić szkolenia grupowe i indywidualne.

Wsparcie na etapie wdrażania

Wdrożenie wymaga ścisłej współpracy z dostawcą oprogramowania, który powinien zapewnić wsparcie konfiguracji, integracji, migracji danych oraz rozwiązywania problemów na początkowym etapie. Dostawca powinien mieć doświadczenie we wdrażaniu w firmach transportowych.

Przestrzegając tych wytycznych, firma może sprawnie wdrożyć program do logistyki, który usprawni operacje i zapewni szybki zwrot z inwestycji.

Jak szkolić pracowników w zakresie obsługi programu do logistyki?

Aby pracownicy mogli w pełni wykorzystać możliwości programu do logistyki transportu, kluczowe jest odpowiednie przeszkolenie ich z obsługi systemu. Istnieje kilka skutecznych sposobów na przeprowadzenie takiego szkolenia:

 • Szkolenia stacjonarne lub e-learning: W zależności od preferencji i możliwości organizacyjnych firmy, szkolenia mogą odbywać się w formie warsztatów stacjonarnych lub szkoleń e-learningowych online. Oba rozwiązania mają swoje zalety.
 • Materiały video i instrukcje: Bardzo przydatne mogą być materiały video i instrukcje obsługi przygotowane przez dostawcę oprogramowania. Pozwalają one pracownikom samodzielnie przyswoić wiedzę w dogodnym dla nich czasie.
 • Pomoc techniczna: Wraz z wdrożeniem systemu, firma powinna otrzymać wsparcie w postaci pomocy technicznej. Pracownicy powinni mieć możliwość zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości bezpośrednio u źródła.
 • Dedykowany opiekun: Dodatkowo pomocny może być dedykowany pracownik ze strony dostawcy oprogramowania, który pomoże wdrożyć system, a następnie będzie wspierał firmę na każdym etapie jego użytkowania.

Dzięki zastosowaniu tych metod, można skutecznie przeszkolić zespół i wykorzystać pełen potencjał programu do logistyki transportu. Kluczowe jest zadbanie o to, by pracownicy czuli się pewnie i swobodnie posługując się systemem.

Jak mierzyć efekty wdrożenia programu do logistyki transportu?

Wdrożenie programu do logistyki transportu powinno przynieść wymierne korzyści dla firmy. Oto kilka kluczowych wskaźników, które warto monitorować, aby ocenić wpływ takiego rozwiązania:

 • Zmniejszenie kosztów transportu

Dzięki optymalizacji tras, lepszemu wykorzystaniu ładowności pojazdów oraz eliminacji pustych przebiegów, można znacząco obniżyć koszty transportu. Należy porównać średni koszt przewozu przesyłki przed i po wdrożeniu systemu.

 • Lepsze wykorzystanie zasobów

Program pozwala lepiej zaplanować wykorzystanie floty pojazdów, kierowców oraz ładowności. Można sprawdzić wskaźniki takie jak średnie wykorzystanie ładowności czy przestoje pojazdów i kierowców.

 • Skrócenie czasu realizacji zleceń

Dzięki automatyzacji planowania i optymalizacji tras możliwe jest skrócenie czasu dostawy. Warto zmierzyć średni czas realizacji zlecenia przed i po wdrożeniu systemu.

 • Wzrost satysfakcji klientów

Lepsza obsługa i krótszy czas dostawy z pewnością poprawi satysfakcję klientów. Można zebrać informację zwrotną od klientów lub przeprowadzić ankietę satysfakcji.

Regularny monitoring powyższych wskaźników pomoże ocenić realne korzyści z wdrożenia programu do logistyki transportu i zoptymalizować jego wykorzystanie.

Waste24.net jako program do logistyki transportu

Waste24.net to doskonałe oprogramowanie do logistyki transportu odpadów dla firm komunalnych. Jest to narzędzie działające w modelu SaaS (Software as a Service), które oferuje szereg funkcji usprawniających zarządzanie procesami logistycznymi, takich jak:

 • Moduł Dyspozycji: Automatyzuje proces tworzenia i rozprowadzania zleceń wśród kierowców, oszczędzając czas i zasoby.
 • Mobilny Harmonogram: Ułatwia planowanie i śledzenie harmonogramów odbioru odpadów w czasie rzeczywistym.
 • Optymalizacja Tras Przejazdu Śmieciarek: Przyczynia się do usprawnienia cyklicznych usług odbioru odpadów dzięki eliminacji potrzeby ręcznego powielania schematów, co zwiększa efektywność pracy.
 • Nawigacja dla Kierowców Śmieciarek: Zapewnia precyzyjne dane nawigacyjne w celu optymalizacji trasy przejazdu.
 • Integracja BDO: Ułatwia zarządzanie przepływem informacji z Bazy Danych Odpadowych, co pozwala na lepsze zarządzanie dokumentacją.
 • Moduł Inwentaryzacji: Pozwala na określanie dokładnej lokalizacji i monitorowanie zasobów przedsiębiorstwa, takich jak pojemniki na odpady.

Dostęp do systemu możliwy jest z każdego urządzenia z dostępem do Internetu, co zwiększa mobilność i elastyczność w podejmowaniu decyzji. Dodatkowo, system oferuje możliwość monitorowania postępów prac w czasie rzeczywistym, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej i kontrolę nad majątkiem firmy.

Biorąc pod uwagę te zalety oraz niewysokie koszty wdrożenia, Waste24.net jest nowoczesnym i kompletnym rozwiązaniem logistycznym, które może przyczynić się do znaczącej poprawy funkcjonowania firm komunalnych w zakresie transportowania odpadów.

Program do logistyki transportu

Program do logistyki transportu

 

Zobacz też:

Aplikacje transportowe

Czy zarządzanie logistyką musi być trudne?

Kierowca

Optymalizacja transportu

Program do układania tras przejazdu

Program do logistyki transportu

Data wpisu: 2024-05-06 10:41