Aktualności

Trasówki w Waste24.net

MATEUSZ GAWIN
Founder at Waste24
Aplikacja mobilna dla kierowców - waste24.net

Trasy

Spis treści:

Moduł „Tras” to nasza nowa funkcja pozwalająca na planowanie cyklicznych dyspozycji w sposób automatyzowany, potocznie nazywanymi „Trasówkami”. W połączeniu z integracją BDO daje pełną możliwość jednoczesnego planowania zarówno kart KPO jak i KPOK.

Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników z uprawnieniami dyspozytora.

Raportowanie

Moduł Tras zawiera także funkcje raportowania. Dane te zawierają informacje o statusie zrealizowanych dyspozycji do dyspozycji zleconych. Raporty można generować w formacie Pdf


Data wpisu: 2021-12-20 07:22