Aktualności

Na czym polega optymalizacja harmonogramu odbioru odpadów komunalnych?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Na czym polega optymalizacja harmonogramu odbioru odpadów komunalnych?

Optymalizacja harmonogramu odbioru odpadów komunalnych jest ważna pod wieloma względami. Na pierwsze miejsce wysuwają się tutaj takie kwestie jak ekonomia oraz ekologia. Firmy komunalne, które startują w postępowaniach przetargowych muszą bowiem wywieźć odpady tanio oraz z poszanowaniem dla środowiska.

Poprzez właściwie przygotowaną trasówkę wyżej wymienione aspekty idą niejako w parze. Redukcja  śladu węglowego odbywa się poprzez mniejszą liczbę przejechanych kilometrów, a co za tym idzie ograniczenie zakupu surowców energetycznych. Jak widać na powyższym przykładzie mamy tutaj do czynienia z systemem „naczyń połączonych”. Jeśli więc po wygranym przetargu na odbiór nieczystości zależy Państwu na satysfakcjonujących wynikach finansowych to należy zadbać o to, aby harmonogramy były zaprojektowane w sposób właściwy.

Nie zawsze dyspozytorzy są w stanie przejść przez ten proces samodzielnie. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim nasza spostrzegawczość, która nie jest zdolna do bezbłędnego przyporządkowania punktów odbioru do poszczególnych pojazdów.

Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia. Z pomocą logistykom, którzy zajmują się układaniem planów wywozu śmieci przychodzi nasz system Waste24.net. W chwili obecnej został on zintegrowany z inteligentnymi algorytmami planowania tras przez co optymalizacja harmonogramu odbioru odpadów jest prostsza.

Jak przygotować dobry harmonogram wywozu śmieci?

Aby przygotować dobrą trasówkę wystarczy w tej chwili:

  • Określić liczbę zasobówoptymalizacja harmonogramu odbioru odpadów opiera się o zasoby, którymi dysponuje dana firma. Nasz system umiejętnie rozdzieli punkty odbioru na śmieciarki, które wcześniej zostały przez Państwa sparametryzowane. Jeśli zatem w przedsiębiorstwie są 3 pojazdy bezpylne to nasze narzędzie rozdzieli zadania na 3 pracowników. Z użyciem systemu Waste24.net możliwe jest planowanie terminarza na cały tydzień.
  • Podać czas odbioru odpadów z jednego punktuoptymalizacja harmonogramu wywozu bierze pod uwagę takie zmienne jak ilość czasu potrzebna na odbiór śmieci z jednego miejsca. W ten sposób trasówka jest dokładniejsza, gdyż pozwala przewidzieć jak długo zajmie ładowaczom wysypywanie nieczystości do komory pojazdy bezpylnego.
  • Wskazać gdzie znajduje się baza transportowa i o której są zaplanowane przerwy – Waste24.net zintegrowany jest z aplikacją mobilną, która nawiguje kierowców od startu do każdego z miejsc gromadzenia odpadów. Przed przygotowaniem harmonogramu wywozu można go także doprecyzować poprzez podanie przerw na spożywanie posiłków lub takich, które są związane z konserwacją pojazdu.
Optymalizacja harmonogramu odbioru odpadów

Data wpisu: 2023-09-04 15:57