Aktualności

Jak działa nakładka na BDO?

ŁUKASZ KAMIŃSKI
Founder, CEO Waste24

Co daje nakładka na BDO?

Nakładka na BDO jest pilnie poszukiwana przez wiele osób, które muszą pracować w Bazie Danych Odpadowych.

Z uwagi na fakt, że znacząco ułatwia ona pracę jej znaczenie jest nie do przeceniania. Tego typu narzędzie skraca czas potrzebny na wykonywanie poszczególnych operacji i sprawia, że są one obarczone mniejszym ryzykiem błędu. Jeśli więc poszukujecie oprogramowania, które zautomatyzuje pracę w tym systemie to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Moduł, który mamy przyjemność przedstawić jest częścią systemu Waste24.net i pełni rolę integratora dla danych zawartych na Państwa koncie w systemie BDO. Korzystanie z niego pozwala na wykonywanie szeregu operacji takich jak np.

Jakie funkcjonalności zawiera moduł karty BDO?

  • Hurtowe wystawianie kart przekazania odpadów i kart przekazania odpadów komunalnych – wystawienie 1 karty w systemie BDO zajmuje kilka minut. Warunek ten zachodzi w momencie gdy Baza Danych Odpadowych pracuje z normalnym obciążeniem i nie pojawiają się problemy natury technicznej. W niektórych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, co skutecznie może zakłócić przebieg całego dnia pracy. W module Karty BDO tego typu sytuacje nie mają miejsca. KPO i KPOK można przygotować w kilka sekund, a wybrane karty zduplikować lub stworzyć z nich schemat, który będzie można dowolnie powielać.
  • Masowe potwierdzanie i usuwanie operacjinakładka na BDO niweluje konieczność potwierdzania kart przekazania odpadu i kart przekazania odpadów komunalnych pojedynczo. Po zaznaczeniu wybranego zakresu można zaznaczyć potrzebne karty, a następnie masowo zmienić ich status. Tego typu działanie pozwala zaoszczędzić nawet 90% czasu potrzebnego na pracę w systemie BDO. Dzięki temu eliminowany jest problem powstawania zaległości przy ewidencji odpadów.
  • Eksport wybranych danych do arkusza MS Excelnakładka na BDO jest nieocenioną pomocą jeśli chodzi o szacowanie cen do udziału w postępowaniach przetargowych. Za pomocą kilku kliknięć myszką można wyeksportować wszystkie potrzebne dane do arkusza MS Excel, a następnie poddać je analizie. W ten sposób można się dowiedzieć, czy nie został przekroczony nasz próg opłacalności dla danego zadania i jakie stawki można zaoferować w przyszłości.
Nakładka na BDO

Data wpisu: 2023-03-13 12:02
Tagi: